Teologia pastoralna

Pokaż podkategorie

Aktywne filtry

26,90 zł

Teoria i praktyka spowiedzi. Sakramentologia moralna cz. IV

Dodaj do koszyka
25,00 zł

Potrzeba, aby On wzrastał… Osoba i postawa kapłana katolickiego w świetle współczesnych wyzwań duszpasterskich w Polsce

Zobacz więcej
Dodaj do koszyka
16,90 zł

Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej

Dodaj do koszyka
18,90 zł

Kościół. Biblijne obrazy Kościoła

Dodaj do koszyka
19,00 zł

Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego

Dodaj do koszyka
15,00 zł

Sanktuaria i odpusty. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach?

Dodaj do koszyka
18,00 zł

Odkrywać skarb. Rozważania mistagogiczne o Mszy Świętej

Dodaj do koszyka
18,90 zł

Zrozumieć chrześcijaństwo. Istota chrześcijaństwa według Josepha Ratzingera

Dodaj do koszyka
9,90 zł

Kościele, wypłyń na głębię! Refleksje o Kościele w Europie na przykładzie Niemiec i Polski

Dodaj do koszyka
39,00 zł

CZŁOWIEK MIĘDZY LOSEM A WYBOREM.

Dodaj do koszyka
12,00 zł

Odkryć Sobór. Szkic historyczno-teologiczny Soboru Watykańskiego II

Dodaj do koszyka
14,00 zł

Postawy społeczno-religijne diecezjan tarnowskich

Dodaj do koszyka