Kościół. Biblijne obrazy Kościoła Zobacz większe

Kościół. Biblijne obrazy Kościoła

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Źródło wody żywej
: Książki

26,00 zł

Opis

To książka poświęcona tajemnicy Kościoła. Jest ona owocem refleksji i wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. W pierwszym jej tomie analizowane są biblijne obrazy Kościoła. Najpierw starotestamentowe, jak: Lud Boży, Zgromadzenie Izraela na pustyni, Winnica Pańska, Boża Owczarnia, Arka Pana, Miasto Boże, Świątynia Pańska, Królestwo Boże czy Oblubienica Pańska, a następnie nowotestamentowe, jak: Kościół jako wspólnota uczniów Jezusa, jako wspólnota Ludu Bożego, zadania Kościoła w przesłaniu św. Łukasza oraz Kościół, który ma swoją Matkę – Maryję. Ten tom przybliża nam także naukę apostoła Pawła o Kościele, a także to, co dla Apostoła Narodów było fundamentem Kościoła, czyli więź z Chrystusem.

Z pewnością ukazane w tej książce biblijne obrazy Kościoła pozwolą nam być lepszą wspólnotą. Przecież Kościołem jest każdy z nas.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-627-6
rok wydania 2018
ilość stron 268
format A5

Produkty powiązane

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego   


Słowo wstępne       


Ks. Andrzej Michalik
Wierzę w Kościół    


Starotestamentowe figury Kościoła


Ks. Mirosław Łanoszka
Kościół w odwiecznym zamyśle Boga – idea ludu Bożego     


Ks. Mirosław Łanoszka
Zgromadzenie Izraela na pustyni zapowiedzią Kościoła Bożego  


Ks. Mirosław Łanoszka
Zgromadzenie liturgiczne Kościoła kontynuacją wspólnoty wokół Namiotu Spotkania    


Ks. Mirosław Łanoszka
Starotestamentowe ofiary zapowiadają ofiarę eucharystyczną Kościoła   


Ks. Piotr Jaworski
Winnica Pańska     


Ks. Piotr Jaworski
Boża Owczarnia     


Ks. Piotr Jaworski
Arka Pana     


Ks. Piotr Jaworski
Miasto Boże    


Ks. Piotr Jaworski
Świątynia Pańska     


Ks. Piotr Jaworski
Królestwo Boże     


Ks. Piotr Jaworski
Oblubienica Pańska     


Nowotestamentowe obrazy Kościoła


Ks. Michał Bednarz
Kościół w  Ewangelii św. Marka. Wspólnota uczniów Jezusa     


Ks. Michał Bednarz
Kościół w Ewangelii św. Mateusza. Wspólnota Ludu Bożego     


Ks. Michał Bednarz
Zadania Kościoła w Ewangelii św. Łukasza     


Ks. Michał Bednarz
Maryja Matką Kościoła według Ewangelii św. Jana    


Ks. Piotr Łabuda
Źródła eklezjologii apostoła Pawła     


Ks. Piotr Łabuda
Więź z Chrystusem fundamentem Kościoła     


Ks. Piotr Łabuda
Pawłowe obrazy Kościoła