Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej Zobacz większe

Kościół. Narodziny Kościoła i rozwój eklezjologii chrześcijańskiej

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Źródło wody żywej
: Książki

26,00 zł

Opis

To książka poświęcona tajemnicy Kościoła. Jest ona owocem refleksji i wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. W tej części najpierw na podstawie tekstów Ewangelii przedstawione są dzieje Kościoła, którego początkiem jest Chrystus. Kolejne wydarzenia z dziejów Jezusa – od tajemnicy zwiastowania, powołania uczniów, ukazania drogi Kościoła, którą są błogosławieństwa, poprzez nauczanie i działalność Jezusa, aż do Jego męki, śmierci i zmartwychwstania – są jednocześnie początkiem wspólnoty Kościoła. Następne opracowania drugiego tomu ukazują historię pierwotnego Kościoła zapisaną na kartach Dziejów Apostolskich, dalej zaś ukazany jest rozwój Kościoła w kolejnych wiekach, także w jego kolegialnym wymiarze.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-628-3
rok wydania 2018
ilość stron 238
format A5

Produkty powiązane

Spis treści

Wspólnota Kościoła      


Narodziny Kościoła
Ks. Piotr Łabuda
Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Początek Kościoła


Ks. Piotr Łabuda
Początek działalności Jezusa i powołanie uczniów


Ks. Piotr Łabuda
Kościół – wspólnota błogosławionych


Ks. Piotr Łabuda
Królestwo Boże wśród was jest. Cuda Jezusa


Ks. Piotr Łabuda
Królestwo Boże wśród was jest. Ty jesteś Piotr


Ks. Piotr Łabuda
Przypowieści o królestwie Bożym


Ks. Piotr Łabuda
Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa niezwykłym darem dla Kościoła


Ks. Robert Głuchowski
Kościół apostolski kontynuuje dzieło Jezusa


Ks. Robert Głuchowski
Kościół apostolski idzie paschalną drogą Jezusa


Ks. Robert Głuchowski
Kościół wspólnotą misyjną


Eklezjologia ojców Kościoła
Ks. Antoni Żurek
„Wierzę w Kościół”…


Ks. Antoni Żurek
„Jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”


Ks. Antoni Żurek
Eklezjologia wczesnochrześcijańska


Ks. Janusz Królikowski
Kościół widzialny i niewidzialny w ujęciu św. Augustyna


Kolegialny wymiar Kościoła
Ks. Jacek Soprych
Sobory powszechne w Kościele


Ks. Jacek Soprych
Synody w Kościele


Eklezjologia u Josepha Ratzingera
Ks. Andrzej Michalik
Kościół w nauczaniu Josepha Ratzingera