Wydawnictwo BIBLOS proponuje bibliotekom podjęcie stałych kontaktów handlowych na niżej podanych warunkach:

  1. Wydawnictwo przesyła każdorazowo na adres biblioteki jeden egzemplarz nowej książki.
  2. Biblioteka otrzymuje książki z dwudziestoprocentowym upustem od ceny katalogowej.
  3. Koszty wysyłki pokrywa Wydawnictwo.
  4. W ciągu dwóch tygodni realizujemy dodatkowe zamówienia bibliotek.
  5. Realizując zamówienie wymagamy, aby odbiorca uiścił należność przelewem na nasze konto w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wystawienia rachunku.
  6. W pełni honorujemy prawo zwrotu książek.


Punkty sprzedaży

Częstochowa
Księgarnia CLAROMONTANA, ul. Ks. A. Kordeckiego 2, tel. 34-377-74-35

Dębica
Księgarnia "BIBLOS", Rynek 5, kom. 728-455-384

Grybów
Księgarnia "BIBLOS", ul. Kościelna 1, kom. 728-455-385

Katowice
Hurtownia EMMANUEL, ul. Bpa Bednorza 5, tel. 32-256-81-24
Hurtownia MATRAS-KATOWICE, Sp. z o.o., ul. Ściegennego 41, tel. 32-206-16-42
Księgarnia św. Jacka, u. Warszawska 58, tel. 32-259-92-21

Kielce
Hurtownia NOTUS S.C., ul. Legnicka 28, tel. 41-342-82-97

Kraków
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA, ul. Podwale 6, tel. 12-422-37-17
Hurtownia RHEMA, ul. Lubicz 10, 12-429-46-72
Księgarnia ARCHIDIECEZJALNA, ul. Straszewskiego 2, tel. 12-421-72-72
Księgarnia WAM, ul. Kopernika 26, tel. 12-429-18-88
Księgarnia ZNAK, ul. Sławkowska 1, tel. 12-422-45-48

Krynica-Zdrój
Księgarnia "BIBLOS", ul. Kościelna 2, kom. 728-455-387

Lublin
Księgarnia FUNDACJI ROZWOJU KUL, Al. Racławickie 14, tel. 81-445-41-51
Księgarnia UNIWERSYTECKA, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, tel. 81-534-63-30

Mielec
Księgarnia "BIBLOS", ul. Arczewskiego 5, kom. 728-455-383

Nowy Sącz
Księgarnia "BIBLOS", ul. Kościuszki 22, kom. 728-455-386

Poznań
KSIĘGARNIA POWSZECHNA, ul. Stary Rynek 63/Kozia 20, tel. 61-851-93-20
POZNAŃSKA KSIĘGARNIA NAUKOWA "KAPITAŁKA", u. Mielżyńskego 27/29, tel. 61-851-93-20

Rzeszów
Hurtownia ARKA MK, ul. Krakowska 5, tel. 17-853-65-11
Hurtownia QUO VADIS, ul. Orzeszkowej 5, tel. 17-852-46-23
Sklep CARITAS, ul. Zamkowa 4, tel. 17-852-58-45

Tarnów
Księgarnia "BIBLOS", pl. Katedralny 6, 14-621-27-77 wew. 18, kom. 692-911-489
Księgarnia "BIBLOS", ul. Mościckiego 5, tel. 14-621-44-04, kom. 728-455-388

Warszawa
CENTRUM DUSZPASTERSTWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ, ul. Miodowa 17/19, tel. 22-531-72-14
GŁÓWNA KSIĘGARNIA NAUKOWA IM. BOLESŁAWA PRUSA, ul. Krakowskie Przedmieście 7, tel. 22-826-18-35
Hurtownia DISO "Zielony Pawilon", ul. Kolejowa 8/10, tel. 22-631-72-68
Hurtownia MATRAS-WARSZAWA Sp. z o.o., ul. Kolejowa 15/17, tel. 22-632-55-91
KSIĘGARNIA im. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, ul. Dziekania 1, tel. 22-831-10-25

Wrocław
WROCŁAWSKA KSIĘGARNIA ARCHIDIECEZJALNA, pl. Katedralny 19, tel. 71-322-72-11

Łódź
KSIĘGARNIA ARCHIDIECEZJI ŁÓDZKIEJ, ul. Piotrkowska 263, tel. 42-637-28-59