KLAUZULA INFORMACYJNA

25 maja 2018 roku zostały przyjęte do stosowania nowe przepisy Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Wprowadzone przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia, w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej BIBLOS, pl. Katedralny 6, 33-100 Tarnów, NIP: 873-000-60-31, operator platformy internetowej-sklepu www.biblos.pl. Można się z nami skontaktować poprzez wysłanie maila na adres: biblos@biblos.pl.

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dostawy, numer telefonu) pozyskujemy dobrowolnie w procesie rejestracji lub składania zamówienia. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z oferty naszego sklepu www.biblos.pl. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy, w tym do:

– rejestracji i zarządzania Państwa kontem oraz zapewnienia obsługi Państwa konta,

– obsługi reklamacji na www.biblos.pl,

– obsługi zapytań, które Państwo do nas kierują przez formularz kontaktowy,

– kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,

– obsługi logistycznej Państwa zamówienia, w szczególności wskazania Państwa danych firmom kurierskim, które dostarczą zamówienie,

– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.biblos.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy,

– zgodnych z prawem przetwarzania celów podatkowych i rachunkowych.

Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w zrealizowaniu umowy, czyli takim, które zapewniają nam usługi logistyczne, kurierskie, płatnicze.

Państwa dane osobowe w postaci danych teleadresowych będą przetwarzane przez okres maksymalnie 5 lat od daty zamówienia produktów na naszej stronie www.biblos.pl w celach udokumentowania realizacji umowy, jako prawnie uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. f RODO.

Adres e-mail podany w procesie zamówienia będzie wykorzystywany w celach informowania o zmianach przepisów wytycznych dotyczących prawa ochrony danych osobowych oraz o naszych nowych produktach, promocjach, z uwagi na wyrażoną przy składaniu zamówienia dobrowolną zgodę na wykorzystanie adresu mailowego w ten sposób.

Zgodę można też odwołać wcześniej, w dowolnym momencie, poprzez wysłanie maila na adres dzial.handlowy@biblos.pl z prośbą o usunięcie z bazy adresów na www.biblos.pl.

Państwa dane są przechowywane w bezpiecznej bazie danych na serwerze zapewnianym przez lokalnego hostingodawcę, odnośnie do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenie UE z 27 kwietnia 2016 roku.

Również Państwa dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych.

Nie udostępniamy wyżej wskazanych informacji (adresów mailowych klientów i danych teleadresowych) nikomu poza osobami upoważnionymi do realizacji wyżej wymienionych celów.

W przypadku woli skorzystania z uprawnień związanych z żądaniami ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wyrażenia sprzeciwu, prawa do bycia zapomnianym lub prawa do przeniesienia danych – prosimy o informację pod wyżej wskazane dane kontaktowe.

Przysługuje Państwu także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego, zachęcamy też do uprzedniego kontaktu nami, w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.