Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego Zobacz większe

Miłosierny i sprawiedliwy. W kręgu miłosierdzia Bożego

Nowy

ks. Leszek Rojowski (red.), ks. Piotr Łabuda (red.)

: Poza serią
: Książki

25,00 zł

Opis

Niniejsza książka zawiera opracowania, które wprowadzą nas głębiej w tajemnicę Bożego miłosierdzia. Poznanie kontekstu biblijnego, jak również teologicznego spojrzenia przez całe wieki dziejów Kościoła na tajemnicę miłosierdzia pozwoli nam zbliżyć się do tajemnicy Boga. Pozostałe opracowania i artykuły skupiają się na trzech zasadniczych sposobach świadectwa miłosierdzia, jakimi są: wzywanie i odwoływanie się do miłosierdzia Boga w modlitwie, liturgii i kulcie, głoszenie tego miłosierdzia współczesnemu światu oraz podejmowanie konkretnych czynów miłosierdzia. Całość przedstawionych refleksji i rozważań stanowi cenny przyczynek do tego, aby w życiu poszczególnych wiernych, jak i całego Kościoła, a także w życiu społecznym, dokonywała się nieustanna przemiana prowadząca do budowania nowej cywilizacji – cywilizacji miłości i miłosierdzia.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-462-3
rok wydania 2016
ilość stron 240
format B5

Spis treści

Bp Andrzej Jeż
Słowo wprowadzenia podczas sesji naukowej pt. „Miłosierdzie Boga” WSD – 19 lutego 2016 roku


Część I
Kontemplować tajemnicę Bożego miłosierdzia


Ks. Piotr Jaworski
„Izraelu, złóż nadzieję w Panu teraz i po wszystkie wieki!” (Ps 131,3).
Miłosierdzie Boże źródłem ufności Ludu Wybranego


Joanna Jaromin
Kontekst biblijny tajemnicy Miłosierdzia Bożego.
Miłosierdzie – sprawiedliwość


Ks. Mirosław S. Wróbel
Biblijny wymiar Roku Jubileuszu Miłosierdzia w świetle bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus


Ks. Janusz Królikowski
Eklezjalna wizja miłosierdzia. Od Soboru Trydenckiego do Misericordiae vultus papieża Franciszka


Ks. Henryk Szmulewicz
Rok Miłosierdzia zaproszeniem do nawrócenia


Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Caritas nie może próżnować. Wciąż aktualne wskazanie wielkiego Biskupa z Hippony


Ks. Marek Kluz
Grzech człowieka a inicjatywa zbawcza miłosiernej miłości Boga


Część II
Miłosierdzie Boże w posłannictwie Kościoła


Ks. Andrzej Dudek
Celebrowanie miłosierdzia w papieskim obrzędzie otwarcia Jubileuszu i Bramy Miłosierdzia. Historia i analiza teologiczna


Ks. Krzysztof Bułat
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Miłosierdzia Bożego: podobieństwa i różnice


O. Paweł Warchoł
Jak głosić miłosierdzie Boże?


Ks. Robert Kantor
Obowiązujące przepisy prawne dotyczące odpustów.
Kontekst bulli Misericordiae vultus papieża Franciszka


Ks. Leszek Rojowski
Jak Kościół czyni miłosierdzie?
Specyfika miłosierdzia chrześcijańskiego


Ks. Ireneusz Stolarczyk
Jezus świadkiem miłości. Encyklika Caritas in veritate o znaczeniu miłości w życiu społecznym


Ks. Janusz Pycia
Miłosierny i sprawiedliwy – teoria a praktyka teologii katolickiej w Niemczech


Anna Czech
Po stronie miłosierdzia w Tarnowie