ODKRYWAĆ SKARB Rozważania mistagogiczne o Mszy Świętej Zobacz większe

ODKRYWAĆ SKARB Rozważania mistagogiczne o Mszy Świętej

Nowy

ks. Roman Stafin

: Książki

ODKRYWAĆ SKARB Rozważania mistagogiczne o Mszy Świętej

Więcej szczegółów

20,00 zł

Opis

Szkice składające się na tę książkę stanowią cenną pomoc w odkrywaniu bogactwa symboliki, znaczeń oraz treści Mszy św. Każdy czytelnik, który sięgnie po nią, może liczyć na głębsze zrozumienie, a dzięki temu również owocniejsze przeżycie rzeczywistości Mszy św. Stwarza mu ona także okazję do postawienia sobie fundamentalnych z perspektywy życia religijnego pytań: Czym jest dla mnie Msza św.? Czy jest źródłem światła na drodze mojego życia? Czy doświadczam rzeczywistego spotkania z osobowym Chrystusem obecnym w tajemnicy Eucharystii?

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-112-7
rok wydania 2013
ilość stron 188
format A5

Produkty powiązane

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego
Mistagogia
Moja Msza św.
Msza św. jest ofiarą
Msza św. jest ucztą
Znak krzyża świętego
„Pan z wami”
Spowiedź powszechna
Formy aktu pokutnego
„Chwała na wysokości Bogu”
Modlitwa dnia
Liturgia słowa
Ewangelia
Homilia
Chrystus obecny w swoim słowie
Wyznanie wiary
Modlitwa powszechna
Przygotowanie darów
Składanie darów
Modlitwa nad darami
Modlitwa eucharystyczna (1)
Modlitwa eucharystyczna (2)
Prefacja
„Święty, święty, święty”
„Uświęć te dary”
Słowa ustanowienia (1)
Słowa ustanowienia (2)
„To czyńcie na moją pamiątkę”
„Oto wielka tajemnica wiary”
Modlitwy wstawiennicze (1)
Modlitwy wstawiennicze (2)
„Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”
Pierwsza modlitwa eucharystyczna
Druga modlitwa eucharystyczna
Trzecia modlitwa eucharystyczna
Czwarta modlitwa eucharystyczna
Piąta modlitwa eucharystyczna
Modlitwy eucharystyczne o tajemnicy pojednania
Modlitwy eucharystyczne w mszach z udziałem dzieci
Modlitwa Pańska
„Wybaw nas, Panie”
„Pokój mój wam daję”
Łamanie chleba
„Baranku Boży”
Przygotowanie do komunii św.
„Oto Baranek Boży”
„Ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne”
Komunia św.
W ciszy razem z Panem
Modlitwa po komunii św.
Błogosławieństwo
„Idźcie w pokoju Chrystusa”
Słowo Błogosławionego Jana Pawła II
Bibliografia