SANKTUARIA I ODPUSTY. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach? Zobacz większe

SANKTUARIA I ODPUSTY. Kiedy i jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach?

Nowy

ks. Robert Kantor

: Książki

15,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-344-2
rok wydania 2015
ilość stron 132
format A5

Spis treści

Wprowadzenie          

I. Sanktuaria w ustawodawstwie Kościoła katolickiego
1. Sanktuaria – rys historyczny        
2. Definicja sanktuarium        
3. Sanktuaria a misja Kościoła        
3.1. Sanktuarium jest miejscem intensywnego duszpasterstwa
3.2. Przykładne sprawowanie liturgii        
3.3. Sprawowanie Eucharystii        
3.4. Adoracja Najświętszego Sakramentu        
3.5. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania
3.6. Namaszczenie chorych        
3.7. Inne sakramenty        
3.8. Celebracja liturgii godzin        
3.9. Udzielanie sakramentaliów        
3.10. Sanktuarium miejscem ewangelizacji        
3.11. Sanktuarium miejscem miłości        
3.12. Sanktuarium miejscem działalności ekumenicznej
3.13. Specyfika sanktuarium maryjnego        
3.14. Sanktuarium miejscem pobożności ludowej        
3.15. Sanktuarium miejscem nabywania wizerunków religijnych
3.16. Sanktuarium jako miejsce pielgrzymkowe        
4. Działalność duszpasterska proboszcza (kustosza) sanktuarium poprzez udzielanie sakramentów i sakramentaliów
4.1. Chrzest św.        
4.2. Bierzmowanie        
4.3. Eucharystia        
4.4. Sakrament pokuty i pojednania        
4.5. Sakrament namaszczenia chorych        
4.6. Sakrament święceń (kapłaństwa)        
4.7. Sakrament małżeństwa        
4.8. Pozasakramentalne środki uświęcenia        

II. Odpusty        
1. Kanoniczne pojęcie odpustów i ich podział        
1.1. Odpusty – krótki rys historyczny        
1.2. Kanoniczne pojęcie odpustu        
1.3. Rodzaje odpustów        
1.4. Co to jest odpust Porcjunkuli?        
2. Kto udziela odpustów?        
3. Jakie odpusty można zyskiwać w sanktuariach?        
3.1. Odpusty zupełne
3.2. Odpusty częściowe, które w określonych okolicznościach stają się zupełnymi
3.3. Odpusty częściowe
4. Dar odpustu     Aneks 1: Dzieła obdarzone odpustem zupełnym     
Aneks 2: Odpusty w Kodeksie prawa kanonicznego     
Aneks 3: Odpusty w Katechizmie Kościoła Katolickiego
Aneks 4: Ogólne formuły udzielania odpustów według Enchiridion indulgentiarum. Normae et concessiones, editio quarta, Typis Polyglottis
Vaticanis 1999     

Wybrana bibliografia