BÓG MNIE WOŁA PODRĘCZNIK nr AZ-21-01/1-9 DO NAUKI RELIGII DLA UCZNIA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE WOŁA PODRĘCZNIK nr AZ-21-01/1-9 DO NAUKI RELIGII DLA UCZNIA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

15,00 zł

Opis

Podręcznik ucznia został tak przygotowany, iż zazwyczaj każda jednostka znajduje się na dwóch sąsiednich stronach i zawiera: temat, tekst biblijny, słowa klucze, refleksję i celebrację, a także sytuację egzystencjalną, ciekawostki oraz propozycje lektur i stron internetowych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733245-5-8
rok wydania 2007
typ wydania1 1
ilość stron 142
format B5

Spis treści

„Bóg mnie woła” – wprowadzenie w treść katechezy w klasie IV

I. POSZUKIWANIE SZCZĘŚCIA I WSPÓLNOTY
1. Âwiat, w którym żyjemy
2. Niezawodna busola życia – wartości
3. Co to znaczy, że jestem człowiekiem?
4. Nikt nie jest samotną wyspą
5. Nikt nie ma z nas tego, co mamy razem
6. Poszukiwanie szczęścia i wspólnoty – utrwalenie treści działu I

II. KIM TY JESTEŚ, PANIE BOŻE?
7. Co można odkryć rozumem, a czego nie można?
8. Wiara, która góry przenosi
9. Boży plan zbawienia
10. Wielcy odkrywcy zbawiennej oferty

III. BÓG OBJAWIA NAM SIEBIE
11. Jeden Bóg i wiele sposobów objawiania się człowiekowi
12. Biblia źródłem odkrywania tajemnicy Boga
13. Pismo Święte Starego Testamentu
14. Pismo Święte Nowego Testamentu
15. Ewangelia – Dobra Nowina
16. Jak czytać Pismo Święte?

IV. BÓG NASZYM STWORZYCIELEM
17. Stworzyciel nieba i ziemi
18. Człowiek i jego miejsce w dziele stworzenia
19. Dar przekazywania życia
20. Człowiek – stróżem ziemi
21. Pierwsi ludzie w raju
22. Modlitwa uwielbienia
23. Bóg jest naszym Stworzycielem – powtórzenie treści działu III i IV

V. DLACZEGO Z¸O, SMUTEK I CIERPIENIE?
24. Grzech pierwszych ludzi
25. Zapowiedź Zbawiciela – pierwsza Dobra Nowina
26. Dlaczego człowiek odchodzi od Pana Boga?
27. Smutna historia braci Kaina i Abla
28. Opowiadanie o wieży Babel
29. Oczyszczające wody potopu
30. Przymierze Boga z ludźmi
31. Sakrament pokuty i pojednania
32. Dlaczego zło, smutek i cierpienie? – powtórzenie treści działu V

VI. BÓG PRAGNIE NASZEGO SZCZĘŚCIA
33. Przodkowie narodu wybranego
34. Powołanie Abrahama, Ojca narodu wybranego
35. Odpowiedź człowieka na Boże wezwanie
36. Jakub – człowiek oddany Bogu
37. Wypełnienie obietnicy Bożej w dziejach potomków Abrahama Mapa

VII. BÓG ZAWSZE WIERNY SWOJEMU PRZYMIERZU
38. Życie narodu wybranego w niewoli egipskiej
39. Powołanie i misja Mojżesza
40. Wyjście z niewoli egipskiej
41. Wędrówka ku wolności przez pustynię
42. Przymierze Boga z ludem na Synaju
43. Prawo Przymierza – pieczęcią obietnicy danej Abrahamowi
44. Nowe Przymierze ostateczną pieczęcią wszystkich Bożych obietnic
45. Bóg jest zawsze wierny swojemu przymierzu – powtórzenie treści działu VI i VII

VIII. W DŁONIACH OJCA JESTEŚMY BEZPIECZNI I SZCZĘŚLIWI
46. Opatrzność Boża – miłująca Mądrość
47. Zajęcie Ziemi Obiecanej
48. Królowie izraelscy
49. Rola proroków w narodzie wybranym
50. Psalmy króla Dawida
51. Spotkanie z Bogiem w modlitwie
52. Świadkowie zawierzenia
Powołani przez Boga i posłani do innych – podsumowanie treści katechezy w klasie IV Mapa

PIEŚNI I PIOSENKI ZAWARTE W KATECHEZACH .

KATECHIZM