BÓG MNIE PRZEMIENIA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE PRZEMIENIA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, Bożena Pojawa, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

19,90 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-733268-1-1
rok wydania 2009
ilość stron 439
format A4

Spis treści

WPROWADZENIE
„Bóg mnie przemienia” – wprowadzenie w treść katechezy w klasie VI

I. Duch Święt y dawc ą życia Kościoła pierwotnego
1. Dzieje Apostolskie – z Jerozolimy aż po krańce ziemi
2. Narodziny Kościoła – dzieło Ducha Świętego
3. Kościół jerozolimski – pierwsza gmina chrześcijańska
4. Św. Piotr – pierwszy wśród Apostołów
5. Św. Paweł – niestrudzony Apostoł Narodów
6. Listy apostolskie
7. Życie pierwszych chrześcijan w społeczeństwie pogańskim
8. Prześladowania Kościoła
9. Męczennicy Kościoła
10. „Duch Święty dawcą życia Kościoła pierwotnego” – utrwalenie treści działu I

II. Duch Święt y umacnia i przemienia Kościół
11. Zbawcze posłannictwo Kościoła
12. Obrazy Kościoła – owczarnia
13. Dary i charyzmaty w Kościele
14. Liturgia Kościoła
15. Sakramenty święte – źródła łaski i miłości Bożej
16. Misyjna działalność Kościoła
17. Posługa następcy św. Piotra w Kościele
18. Konklawe – wybór nowego papieża
19. Życie zakonne w Kościele
20. Żeńskie i męskie wspólnoty zakonne w Polsce
21. „Duch Święty umacnia i przemienia Kościół” – utrwalenie treści działu II

III. Skarb y dziedzictwa Kościoła w Polsce
22. Chrzest Polski
23. Św. Wojciech – patron Kościoła w Polsce
24. Świadectwa kultury chrześcijańskiej
25. Skarby polskiej pobożności
26. Jasna Góra – duchowa stolica Polski
27. W służbie Bogu i Ojczyźnie
28. Karol Wojtyła – wezwany z dalekiego kraju
29. Kościół w Polsce dziś
30. Charytatywna działalność Kościoła
31. Wiara i tradycja w mojej rodzinie – projekt (2 godz.)
IV. Moje miejsce w Kościele
32. Chrzest fundamentem życia chrześcijańskiego
33. Obrzędy chrztu świętego
34. Moje imię – mój patron
35. Przykazania kościelne
36. Świętowanie niedzieli
37. Moja diecezja
38. Moja parafia
39. Mój kościół parafialny
40. Grupy i wspólnoty religijne w Kościele
41. „Moje miejsce w Kościele” – powtórzenie treści działu III i IV

V. Moje miejsce w świecie
42. Moje najbliższe środowisko
43. Przyjaźń z Bogiem podstawą jedności między ludźmi
44. Chrześcijańskie zmaganie się z niepokojem i budzenie nadziei
45. Wrażliwość na ludzkie problemy i budowanie chrześcijańskiej solidarności
46. Chrześcijańskie rozumienie miłości bliźniego
47. Moja codzienna modlitwa
48. Chrześcijańskie spędzanie wolnego czasu
49. Moje chrześcijańskie powołanie
50. Współpraca z Duchem Świętym

Katecheza kończąca rok katechetyczny
„Bóg mnie przemienia” – podsumowanie treści katechez w klasie VI

SPRAWDZIANY

Sprawdzian 1. „Duch Święty dawcą życia Kościoła pierwotnego”

Sprawdzian 2. „Duch Święty umacnia i przemienia Kościół”

Sprawdzian 3. „Moje miejsce w Kościele”

PLAN DYDAKTYCZNY

BIBLIOGRAFIA