JESTEŚMY RODZINĄ JEZUSA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

JESTEŚMY RODZINĄ JEZUSA PRZEWODNIK METODYCZNY DO PODRĘCZNIKA DO NAUKI RELIGII DLA KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, ks. Józef Stala

: Dar Jezusa
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

19,90 zł

Opis

Przewodnik metodyczny został przygotowany z myślą o wszystkich katechetach, zarówno młodych, dopiero rozpoczynających pracę katechetyczną, jak i doświadczonych, ale nadal poszukujących nowych rozwiązań katechetycznych, pedagogicznych i edukacyjnych, dlatego należy go traktować jako propozycję pomagającą katechecie w jego przygotowaniu się do katechezy. Niniejszy przewodnik harmonijnie łączy doświadczenia wieloletniej pracy katechetów, konsultanta i doradcy metodycznego do spraw nauczania religii oraz poszukiwania współczesnych katechetyków.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733259-5-1
rok wydania 2008
ilość stron 310
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE
I. KATECHEZY INTEGRACYJNE
1. Spotykamy się z Bogiem oraz z koleżankami i kolegami
2. Na katechezie spotykamy się z Bogiem i słuchamy Jego słów
II. PRZEZ CHRZEST WESZLIŚMY DO RODZINY JEZUSA
3. Chrzest wprowadził nas w rodzinę Jezusa
4. Rodzina Jezusa to nasi bliscy
5. Rodzina Jezusa to ludzie z parafii
6. Z Maryją należymy do rodziny Jezusa
7. Ze świętymi i patronami należymy do rodziny Jezusa
8. Z aniołami należymy do rodziny Jezusa
9. Rodzina Jezusa spotyka się w kościele
10. Duch Święty umacnia rodzinę Jezusa
III. RODZINA JEZUSA SŁUCHA SŁÓW BOGA
11. Rodzina Jezusa kocha Boga
12. Rodzina Jezusa czyta Biblię w kościele
13. Rodzina Jezusa czyta Biblię w domu
14. Rodzina Jezusa czyta Ewangelię
15. Rodzina Jezusa uwielbia Boga, śpiewając Alleluja!
IV. RODZINA JEZUSA CHWALI BOGA I DZIĘKUJE MU ZA DARY
16. Bóg daje nam piękny świat
17. Bóg daje nam życie
18. Bóg daje nam różne dary
19. Bóg ratuje nas w trudnych sytuacjach
20. Bóg daje nam radość
21. Bóg daje nam siłę
22. Bóg daje nam siebie w sakramentach
V. RODZINA JEZUSA PROSI BOGA O POMOC
23. Bóg odpowiada na nasze modlitwy
24. Prosimy Boga o pomoc dla nas
25. Prosimy Boga o pomoc dla innych ludzi
26. Prosimy Boga i ufamy Mu
27. Prosimy Boga i jesteśmy wytrwali
VI. RODZINA JEZUSA DOŚWIADCZA MIŁOŚCI OJCA
28. Jezus mówi o Ojcu
29. Jezus przez uzdrowienie chorych pokazał, jaki jest Ojciec
30. Nasz Ojciec w niebie
31. Imię Boga jest święte
32. Ojciec obiecał nam królestwo
33. Ojciec chce dla nas dobra
34. Ojciec daje nam chleb powszedni
35. Ojciec przebacza nam winy i chce, abyśmy także przebaczali
36. Ojciec daje nam siłę pokonać pokusy
37. Ojciec nas ratuje od zła
VII. RODZINA JEZUSA KOCHA BOGA
38. W rodzinie Jezusa kochamy się wzajemnie
39. W rodzinie Jezusa troszczymy się o mamę, tatę i rodzeństwo
40. W rodzinie Jezusa troszczymy się o swoich przyjaciół i kolegów
41. W rodzinie Jezusa okazujemy szacunek starszym
42. W rodzinie Jezusa dbamy o chorych i słabych
43. W rodzinie Jezusa szanujemy przyrodę
VIII. KATECHEZY OKOLICZNOŚCIOWE
44. Modlitwa na różańcu ma wielką siłę
45. Wszystkich Świętych
46. Czekamy na spełnienie Bożych obietnic – Adwent
47. Bóg spełnia swoje obietnice – Boże Narodzenie
48. Objawienie Pańskie – Trzech Króli
49. Mamy czynić dobro – Środa Popielcowa i Wielki Post
50. Jezus umarł dla nas na krzyżu – droga krzyżowa
51. Jezus zmartwychwstał – Zmartwychwstanie
52. Bóg daje nam obiecanego Ducha Świętego – Zielone Świątki
53. Najświętsze Serce Pana Jezusa
54. Boże Ciało
55. Bóg zawsze jest z nami – wakacje z Bogiem
PLAN DYDAKTYCZNY
PROPOZYCJE KSIĄŻEK DLA DZIECI
PROPOZYCJE STRON INTERNETOWYCH