BÓG MNIE KOCHA ZESZYT UCZNIA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zobacz większe

BÓG MNIE KOCHA ZESZYT UCZNIA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nowy

Elżbieta Osewska, Bożena Pojawa, ks. Józef Stala

: Dar spotkania Boga
: Katecheza, Katechetyka Biblos
: Książki

8,90 zł

Opis

Zeszyt ucznia do klasy V to swego rodzaju novum na rynku wydawniczym, gdyż jest połączeniem trzech zazwyczaj odrębnych części: zeszytu do samodzielnej pracy (do prowadzenia notatek), zeszytu ćwiczeń oraz kart samooceny związanych z przeżywaniem roku liturgicznego. Dzięki temu uczeń nie potrzebuje żadnego dodatkowego zeszytu.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733274-0-5
rok wydania 2010
typ wydania1 2
ilość stron 120
format B5

Spis treści

Wprowadzenie w treść katechezy w klasie V
I. Oczekiwani e na Mesjasza
1. Znaki miłości Boga w historii zbawienia
2. Tęsknota człowieka za Bogiem
3. Obietnice mesjańskie
4. Maryja – służebnica Pana
5. Adwent – czas oczekiwania na spełnienie obietnicy
II. Przyjście Mesjasza
6. Ziemia Zbawiciela
7. Życie mieszkańców Palestyny za czasów Jezusa
8. Narodzenie Jezusa
9. Życie Świętej Rodziny w Nazarecie
10. Jan Chrzciciel – „głos wołającego na pustyni”
11. Jezus zapowiedzianym Mesjaszem
12. „Oczekiwanie i przyjście Mesjasza” – utrwalenie treści działu I i II
III. Jezus – Bóg z nami
13. Jezus postacią historyczną
14. Ewangelia Dobrą Nowiną o zbawieniu w Jezusie
15. Jezus umiłowanym Synem Bożym
16. Jezus zwycięzcą szatana w próbie pustyni
17. Jezus wędrownym nauczycielem
18. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus?
IV. Posłannictwo Mesjasza
19. Jezus pomaga przemienić życie
20. Jezus głosi królestwo Boże
21. Kto jest największy w królestwie Bożym?
22. Jezus ogłasza prawo królestwa Bożego
23. Jezus gromadzi nowy Lud Boży – Kościół
24. Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy
25. Jezus pomaga w codziennym życiu człowieka
26. „Jezus – Bóg z nami” – powtórzenie treści działu III i IV
V. „Błogosławieni , którzy nie widzieli, a uwierzyli ”
27. Wartość królestwa Bożego – przypowieść o perle i skarbie
28. Skuteczność słowa Bożego – przypowieść o siewcy
29. Moc królestwa Bożego – przypowieść o ziarnie gorczycy
30. Dobroć Boga – przypowieść o robotnikach w winnicy
31. Odpowiedzialność za otrzymane dary – przypowieść o talentach
32. Przestroga i nadzieja – przypowieść o drzewie figowym
33. Błogosławieństwa – drogowskazy na drodze do świętości
34. „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” – powtórzenie treści działu V
VI. Z Jezus em przeżywamy cierpieni e i śmierć
35. Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy
36. Ostatnia Wieczerza
37. Modlitwa w Ogrójcu i pojmanie Jezusa
38. Zbawcza śmierć Jezusa na krzyżu
39. Chrześcijański sens cierpienia
40. Sakrament namaszczenia chorych
41. Zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią
42. Na progu wieczności – pogrzeb chrześcijański
43. Liturgiczna celebracja śmierci i zmartwychwstania Jezusa
VII. „Trwajmy mocno w wierze”
44. Zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom
45. Wniebowstąpienie Chrystusa
46. Zesłanie Ducha Świętego i narodziny Kościoła
47. Sposoby obecności Chrystusa w Kościele
48. Eucharystia – pokarm na drodze zbawienia
49. Maryja i święci wzorem modlitwy
50. Religijne znaczenie roku liturgicznego
„Bóg mnie kocha” – podsumowanie treści katechez w klasie V
Rok Liturgiczny z Janem Pawłem II
Kalendarz liturgiczny
Różaniec
Roraty
Droga krzyżowa
Szkolne rekolekcje wielkopostne
Nabożeństwo majowe