W trosce o życie. Dokumenty Kościoła. Tom I Zobacz większe

W trosce o życie. Dokumenty Kościoła. Tom I

Nowy

ks. Krzysztof Szczygieł

: Dokumenty
: Wiara i życie, Dokumenty Kościoła
: Książki

29,90 zł

Opis

Naturalną konsekwencją burzliwego rozwoju nauk medycznych jest konieczność włączenia tego postępu w ogólnie akceptowane ramy moralności chrześcijańskiej i wartości ogólnoludzkich. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu przygotowaliśmy tom dokumentów określających stanowisko Magisterium Kościoła w dziedzinie bioetyki. Książka gromadzi najpełniejszy jak dotąd wybór tekstów nauczycielskich Kościoła poświęconych tak szeroko dyskutowanym zagadnieniom, jak m.in. manipulacje genetyczne, badania prenatalne, transplantacje organów, zapłodnienie in vitro, aborcja, eutanazja, a ostatnio także klonowanie. Sądzimy, że tak obszerna prezentacja moralnych aspektów medycyny i inżynierii genetycznej trafi do podręcznych bibliotek wszystkich zainteresowanych etyczną stroną rozwoju nauki. Książka ukaże się dzięki współdziałaniu Wydawnictwa BIBLOS z katedrą bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Więcej informacji

ISBN 83-86889-22-5
rok wydania 1999
ilość stron 672
format 165 x 245