ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻYCIE I STWORZONY ŚWIAT Zobacz większe

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ŻYCIE I STWORZONY ŚWIAT

Nowy

ks. Antoni Żurek

: Quaestiones ad disputandum
: Książki

16,00 zł

Opis

Zbiór referatów wygłoszonych podczas dwóch konferencji poświęconych szansom i zagrożeniom, z jakimi musi się liczyć człowiek żyjący w świecie gwałtownych przemian ekonomicznych, technologicznych etc. Odbyły się one w latach 2009 i 2010 pod auspicjami Wydziału Teologicznego w Tarnowie i tarnowskiego Starostwa Powiatowego. Wśród referentów wystąpili naukowcy prezentujący różne gałęzie wiedzy: teologię, filozofię, nauki empiryczne, a także gospodarkę. Ich przedstawienia miały jednak bardziej charakter popularyzatorski niż ściśle naukowy. W zamierzeniu organizatorów, kierowane do szerszego gremium słuchaczy, miały uwrażliwić uczestników na prezentowaną problematykę i zapoznać z najbardziej dziś aktualnymi kwestiami w toczących się debatach.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733291-3-3
rok wydania 2011
ilość stron 112
format A5

Spis treści

Wstęp

Ks. Janusz Królikowski
„NA POCZĄTKU BÓG STWORZYŁ…” KONSEKWENCJE WIARY W BOGA STWÓRCĘ

Michał Wyrostkiewicz
MEANDRY EKOLOGII

Jan Kozłowski
ENERGIA – KLIMAT – KRYZYS

Agnieszka Jeleń
DZIAŁALNOŚĆ STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOWIE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Ks. Ireneusz Mroczkowski
CHRZEŚCIJAŃSKIE ZASADY NOWEJ KULTURY ŻYCIA

Włodzimierz Korohoda
KOMÓRKI MACIERZYSTE – MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA I ZAGROŻENIA


Ks. Piotr Morciniec
MIĘDZY SŁUŻBĄ A WŁADZĄ. MANIPULOWANIE ŻYCIEM LUDZKIM POD LUPĄ BIOETYKI

INFORMACJE O AUTORACH