WOLNOŚĆ W MEDIACH MIĘDZY POPRAWNOŚCIĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zobacz większe

WOLNOŚĆ W MEDIACH MIĘDZY POPRAWNOŚCIĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nowy

ks. Michał Drożdż

: Etyka mediów
: Książki

25,00 zł

Opis

Wolność słowa w przestrzeni publicznej jest nie tylko wyznacznikiem wolności w wymiarze społecznym oraz miarą jakości demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego, ale wypływa z fundamentalnej wolności człowieka jako przejaw i wyznacznik wartości i godności osoby. Niniejsza publikacja, druga z serii „Etyka Mediów”, wskazuje na obszar, w którym realizuje się wolność: od poprawności do odpowiedzialności. Nie wystarczy tylko działać w sposób wolny, ale trzeba przede wszystkim być odpowiedzialnym. Tylko wtedy, w imię poszanowania ludzkiej godności, świat mediów będzie prawdziwie wolny.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733286-1-7
rok wydania 2010
ilość stron 288
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Wolny człowiek w wolnych mediach

1. WOLNOŚĆ SŁOWA I WOLNOŚĆ KOMUNIKOWANIA

Michał Drożdż
Wolność komunikowania w przestrzeni wartości

Tomasz Goban-Klas
Wolność słowa w obszarze komunikacji społecznej

Iwona Parzniewska
Determinanty polityczne wyznacznikami jakości współczesnego komunikowania

Alicja Karłowska
Przestrzeń spotkania osób – słowo jako szansa, słowo jako zagrożenie

Justyna Tomczyk
Wolność słowa w polskiej poezji współczesnej, czyli o twórczości niezależnej

2. ETOS WOLNOŚCI W PRZESTRZENI MEDIÓW

Michał Drożdż
Prymat osoby w mediach

Maciej Wiktorowski
Indywidualizm w recepcji mediów

Paweł Cząstka
Przekaz wartości moralnych podstawowym zadaniem środków społecznego komunikowania według nauki Kościoła

Bartosz Józefowski
Etyka w reklamie

Jacek Znyk
O neutralizacji norm etycznych w mediach i potrzebie edukacji medialnej

3. WOLNOŚĆ DZIENNIKARSKA

Paweł Cząstka
Ewolucja nauki Kościoła a kształtowanie się wolności słowa w prasie

Mariusz Makowski
Możliwości i ograniczenia wypowiedzi za pośrednictwem fotografii w mediach drukowanych

Lidia Jaskuła
Linia programowa w Prawie prasowym – element zbędny czy potrzebny?

Ewelina Walasek
Ponad faktami. Prawda reportażu, prawda reportera

Agnieszka Całek
Polskie media w obliczu cierpienia i śmierci Jana Pawła II

4. MEANDRY WOLNOŚCI MEDIÓW

Elwira Kukieła
W imię własnych racji? Werbalne mechanizmy manipulacji w dyskursie politycznym na przykładzie wybranych debat Co z tą Polską? Tomasza Lisa z 2005 roku

Mariusz Makowski
Tabloidyzacja mediów. Dlaczego konsumenci mediów
godzą się na przedmiotowe traktowanie bohaterów wydarzeń?
Próba analizy psychologicznej

Agnieszka Sojka
Wizerunki młodych kobiet i mężczyzn kreowane w mediach na przykładzie prasy i reklamy

Agnieszka Całek
Kampania Virginity House’a. Wszystkie chwyty dozwolone?
Case study kampanii reklamowej

Łukasz Salwarowski
Sposoby manipulacji w mediach

5. ETYCZNO-PRAWNA OBRONA WOLNOŚCI SŁOWA

Stanisław Pamuła
Etos współczesnego homo communicans

Tomasz Jędruchów
Radiowe serwisy informacyjne w świetle zasad etyki dziennikarskiej

Witold Machura, Robert Sobków
Tekst sponsorowany jako odpowiedź na krytykę prasową – wątpliwa etycznie (do)wolność słowa

Katarzyna Skubisz-Kępka
Sprostowanie prasowe. Pomiędzy Scyllą wolności słowa a Charybdą ochrony jednostki

Łukasz Salwarowski
Zasady etyki mediów a przykłady manipulacji medialnej