PRAWDA W MEDIACH MIĘDZY IDEAŁEM A ILUZJĄ? Zobacz większe

PRAWDA W MEDIACH MIĘDZY IDEAŁEM A ILUZJĄ?

Nowy

ks. Michał Drożdż

: Etyka mediów
: Książki

27,00 zł

Opis

Zawarte w niniejszej publikacji artykuły są rezultatem twórczych poszukiwań interdyscyplinarnych prowadzonych w ramach pracy badawczej „Sekcji Aksjologii Komunikowania” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękując Autorom zawartych w książce artykułów, Redaktorom, Wydawcom, Uniwersytetowi Papieskiemu Jana Pawła II w Krakowie, Zarządowi Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Małopolskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie za łaskawe wsparcie serii "Etyka mediów" i niniejszej publikacji, oraz wszystkim Czytelnikom, którzy sięgną po naszą książkę, mamy nadzieję, że prezentowane w niej myśli staną się inspiracją do twórczego myślenia, konfrontacji własnych poszukiwań prawdy i jej rozumienia we współczesnej cywilizacji medialnej z rezultatami naszych badawczych poszukiwań, a także staną się impulsem do odkrywania prawdy o współczesnym świecie mediów i ich wysiłkach poszukiwania i przekazywania prawdy. (ze wstępu)

Więcej informacji

ISBN 978-83-733285-1-8
rok wydania 2010
ilość stron 316
format B5

Spis treści

Michał Drożdż
Medialne poszukiwanie prawdy

1. PRAWDA W MEDIACH: FUNDAMENTY, KRYTERIA, GRANICE

Michał Drożdż
Aksjologiczne uwarunkowania prawdy

Jan Wadowski
Prawda jako wydarzenie międzyludzkie. Dialog i media

Jan Ratajczak
Prawda w mediach – spór o jej kryteria

Maja Bednarska
Imperatyw kategoryczny Kanta oraz zasada odpowiedzialności Jonasa
w kontekście mediów

2. PRAWDA I NORMATYWNOŚĆ

Franciszek Szpor
Normatywne – etyczne i prawne – „oprzyrządowanie” prawdy w mediach

Paweł Kostecki
Media w służbie odpowiedzialnej wolności i godności człowieka w świetle posoborowego nauczania Kościoła

Joanna Jaroszyk
Prawdziwość informacji i konsekwencje jej braku w ustawodawstwie hiszpańskim

Sylwia Makowska-Rzatkiewicz
Prawda w kodeksach etyki dziennikarskiej

3. PRAWDA I JEJ DZIENNIKARSKIE POSZUKIWANIE

Andrzej Zwoliński
Złe milczenie. Celowe przemilczenia jako manipulacja

Jerzy Jastrzębski
Aksjologia dziennikarstwa alternatywnego

Monika Worsowicz
Prawdziwość a funkcje tekstu prasowego. Studium przypadku

Zbigniew Waleszczuk
Kreowanie prawdy we współczesnych mediach – czy manipulacje są nieuniknione?

4. PRAWDA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolność prasy a ochrona prywatności osób publicznych

Agnieszka Kampka
Mediatyzacja – polityczne kontrowersje wokół prawdy

Piotr Bielawski
Mass media w Polsce – druga „rzeczywistość”?

Jakub Kościółek
Znaczenie zafałszowanego obrazu przestępczości i przestępców w środkach masowego przekazu w kreowaniu lęku przed przestępczością

5. PRAWDA WOBEC WYZWAŃ KOMERCJALIZACJI I GLOBALIZACJI

Maja Megier
Etyka mediów globalnych


Mariusz Makowski
Poza dychotomią prawdy i fałszu w reklamie

Robert Dziemba
Media lokalne a uwarunkowania rynkowe: pomiędzy prawami ekonomii a wiernością ideałom

6. ODSŁONY PRAWDY W CODZIENNOŚCI MEDIALNEJ

Tomasz Goban-Klas
Moment prawdy czy godzina kłamstwa? Anatomia pewnego programu

Alicja Karłowska
Prawdziwe zło nieprawdy

Marta Zabłocka
Podążając tropem prawdy – między Córeńką Wojciecha Tochmana a Zwariowałam Marii Wiernikowskiej

Rafał Kuś
Śmierć księżniczki. Historia jednego dokumentu

Jacek Znyk
Prawda w przekazie medialnym