ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 2 Zobacz większe

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 2

Nowy

ks. Adam Kokoszka (red.)

: Książki

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 2

42,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-733-4
rok wydania 2020
ilość stron 474
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 2

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 2

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 2

Spis treści

Wprowadzenie    


Obłóczyny


STRÓJ DUCHOWNY WZYWA DO POSTĘPU W CZYNIENIU DOBRA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 7 grudnia 1967 r.     


SUTANNA ZOBOWIĄZUJE DO ŻYWEJ, TWÓRCZEJ WIARY
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 8 grudnia 1969 r.    


SZATA DUCHOWNA ZNAKIEM SZATY MARYI NIEPOKALANIE POCZĘTEJ WYBIELONEJ KRWIĄ BARANKA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 8 grudnia 1971 r.    


SUTANNA ZNAKIEM SŁUŻBY NA WZÓR NIEPOKALANEJ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 8 grudnia 1972 r.    


SUTANNA ZNAKIEM OBLEKANIA SIĘ W CHRYSTUSA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 2 kwietnia 1976 r.     


STRÓJ KAPŁAŃSKI ZNAKIEM WYBRANIA, OFIARY I ŁASKI
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 25 marca 1977 r.     


SUTANNA ZNAKIEM POWOŁANIA, DUCHA CHRYSTUSOWEGO I KAPŁAŃSKIEJ WSPÓLNOTY
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 10 marca 1978 r.     


SUTANNA JEST ŚWIADECTWEM NOWEGO CZŁOWIEKA, WYŻSZOŚCI DUCHA NAD CIAŁEM I PRZYSZŁEGO ŻYCIA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 30 marca 1979 r.       


STRÓJ DUCHOWNY ŚWIADCZY, ŻE KAPŁAN NIE NALEŻY DO SAMEGO SIEBIE
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 21 marca 1980 r.       


SUTANNA – ZNAK MIŁOŚCI WYNAGRADZAJĄCEJ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 3 kwietnia 1981 r.     


SUTANNA JEST ZNAKIEM, ŻE NIE NALEŻYMY DO ŚWIATA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 18 marca 1983 r.     


STRÓJ DUCHOWNY AKLAMACJĄ BOŻEJ CHWAŁY
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 15 marca 1986 r.    


STRÓJ DUCHOWNY ZNAKIEM PEŁNI CZASU
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 4 kwietnia 1987 r.     


SUTANNA SYMBOLEM MOCY „ŚRODKÓW UBOGICH” W KOŚCIELE
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 19 marca 1988 r.     


ZAŁÓŻCIE KLUB WIERNOŚCI SUTANNIE
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, obłóczyny, 11 marca 1989 r.     

TONSURA


TONSURA OZNACZA NOWY STOSUNEK DO ŚWIATA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, tonsura, 17 marca 1967 r.    


TONSURA OZNACZA WEZWANIE DO SZUKANIA BOŻEJ CHWAŁY
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, tonsura, 17 marca 1972 r.    


POSŁUGI I KANDYDATURA 


POSŁUGA LEKTORA I AKOLITY JEST SŁUŻBĄ POTĘDZE SŁOWA BOŻEGO I EUCHARYSTII
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, posługa lektoratu i akolitatu, 7 kwietnia 1973 r.    


KANDYDATURA DO DIAKONATU I KAPŁAŃSTWA TO KANDYDATURA DO STANU DUCHOWNEGO
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura do diakonatu i kapłaństwa, 6 kwietnia 1973 r.    


CZY JEZUS CI WYSTARCZA?
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 30 marca 1974 r.    


ODDZIELENI DO WYŁĄCZNEJ POSŁUGI BOŻEMU SŁOWU I BOŻEMU CIAŁU
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 3 kwietnia 1976 r.    


WEJŚCIE NA GÓRĘ OBJAWIENIA, ŚWIĘTOŚCI I CHWAŁY
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 26 marca 1977 r.    


PRZYJĘCIE KANDYDATURY I POSŁUG WYRAZEM KULTU BOGA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 11 marca 1978 r.    


INKARNACJA URZĘDU PROROCKIEGO, KAPŁAŃSKIEGO I KRÓLEWSKIEGO
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 31 marca 1979 r.    


SŁUDZY STOŁU BOŻEGO SŁOWA I STOŁU EUCHARYSTII
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 22 marca 1980 r.    


MARYJA WZOREM DLA PRZYSTĘPUJĄCYCH DO KANDYDATURY, LEKTORATU I AKOLITATU
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 4 kwietnia 1981 r.    


CHWAŁA BOŻA NADAJE SENS KANDYDATURZE, LEKTORATOWI I AKOLITATOWI
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 23 marca 1985 r.     


W POLU GRAWITACJI BOŻEGO SŁOWA I BOŻEGO CIAŁA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, kandydatura, posługa lektoratu i akolitatu, 16 marca 1986 r.    


ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI


POREKOLEKCYJNE WSKAZANIA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 16 listopada 1969 r.     


GŁĘBIA WASZEJ SŁABOŚCI PRZYZYWA GŁĘBIĘ POWOŁANIA KAŻDEGO Z WAS DO ŚWIĘTOŚCI I DO KAPŁAŃSTWA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 15 listopada 1970 r.     


WZRASTAJCIE W CHRYSTUSOWEJ MĄDROŚCI
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 14 listopada 1971 r.     


UKOCHAJCIE ŻYCIE W ŁASCE UŚWIĘCAJĄCEJ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 16 listopada 1975 r.    


BĄDŹCIE WIERNYMI ŚWIADKAMI CHRYSTUSA NA WZÓR ŚW. STANISŁAWA KOSTKI
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 13 listopada 1976 r.    


BYĆ CZŁOWIEKIEM KOŚCIOŁA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 31 października 1978 r.     


KAPLICA MIEJSCEM NAJWIĘKSZEJ RADOŚCI KANDYDATA DO KAPŁAŃSTWA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie dorocznych rekolekcji, 11 października 1980 r.     


PRZEŻYWAJMY ROK ODKUPIENIA JAKO ROK BOGA, CZŁOWIEKA I KAPŁANA
Tarnów, bazylika katedralna, pielgrzymka Wyższego Seminarium Duchownego z okazji Roku Jubileuszowego Odkupienia na zakończenie dorocznych rekolekcji, 14 października 1983 r.

JUBILEUSZE
Jubileusz stupięćdziesięciolecia seminarium


PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE PODCZAS AKADEMII JUBILEUSZOWEJ
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 15 września 1971 r.     


WPROWADZENIE DO MSZY ŚW. JUBILEUSZOWEJ
Tarnów, katedra, 15 września 1971 r.


W JUBILEUSZOWYM HOŁDZIE U MATKI CHRYSTUSOWEGO KAPŁAŃSTWA, MATKI POWOŁAŃ KAPŁAŃSKICH I MATKI SEMINARIUM DUCHOWNEGO
Bochnia, sanktuarium Matki Bożej Różańcowej, nabożeństwo dziękczynne za sto pięćdziesiąt lat istnienia i działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, 7 października 1971 r.    

Jubileusze księży profesorów


PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM MIŁOŚCI, WIEDZY I APOSTOLSTWA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa księdza prałata dr. hab. Józefa Brudza, 14 czerwca 1985 r.    

DZIĘKCZYNIENIE ZA BŁOGOSŁAWIONE I PRZEDZIWNE DARY BOŻE
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz pięćdziesięciolecia kapłaństwa księdza prałata dr. hab. Wojciecha Kani, 23 listopada 1987 r.     


JUBILEUSZ BOGA, KOŚCIOŁA, WSPÓŁPRACY Z BOŻĄ ŁASKĄ I NADZIEI
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz dwudziestopięciolecia kapłaństwa księdza dr. Michała Bednarza, księdza dr. Bolesława Margańskiego, księdza dr. Władysława Szewczyka, 10 czerwca 1988 r.     

Jubileusze pracowników


PÓŁ WIEKU W SŁUŻBIE TARNOWSKIEMU SEMINARIUM
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz pięćdziesięciolecia pracy w seminarium duchownym pani Karoliny Stabrawy, 15 lutego 1981 r.     


WIERNY ŚWIADEK JEZUSA CHRYSTUSA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz dwudziestopięciolecia profesji zakonnej siostry przełożonej Józefiny Chmaj CSSJ, 20 listopada 1982 r.     


DLA DOBRA PRZYSZŁYCH KAPŁANÓW DIECEZJI TARNOWSKIEJ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz dwudziestopięciolecia profesji zakonnej siostry Edyty Drożdż CSSJ, 17 grudnia 1986 r.    


WSPÓŁPRACA Z BOGIEM W URZECZYWISTNIANIU JEGO PLANU PRZEZ MARYJĘ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, jubileusz dwudziestopięciolecia profesji zakonnej siostry Honoraty Gondek CSSJ, 21 grudnia 1987 r.    


Indeks osobowy    


Indeks postaci biblijnych