ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA DO KLERYKÓW" Zobacz większe

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 1

Nowy

ks. Adam Kokoszka (red.)

: Książki

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 1

Więcej szczegółów

48,00 zł

Opis

Jest to kolejny już tom serii wydawniczej poświęconej dorobkowi kaznodziejskiemu arcybiskupa Jerzego Ablewicza, przygotowany w setną rocznicę urodzin pasterza diecezji. Publikacja stawia sobie za cel przybliżenie bogactwa treści wystąpień arcybiskupa Ablewicza adresowanych do alumnów tarnowskiego seminarium duchownego. Stąd też tytuł zbioru – Kazania i przemówienia do kleryków (pod tym tytułem ukaże się kilka pozycji wydawniczych, stanowiących kolejne części tego samego zbioru wystąpień).

Część pierwsza, niejako wprowadzająca, zawiera kazania wygłaszane do kleryków w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku formacyjnego oraz przemówienia kierowane do nich podczas akademii inauguracyjnych w seminaryjnej auli.

Dotychczas w serii, której redaktorem jest ksiądz infułat Adam Kokoszka, ukazały się: Kazania maryjne (2016), Kazania o świętych i błogosławionych (2017) oraz Kazania o kapłaństwie (2018).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-697-9
rok wydania 2019
ilość stron 578
format A5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Wprowadzenie


Bóg w nas
Rok formacyjny 1962/1963


Pierwsze przemówienie
wygłoszone do księży przełożonych i alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 3 czerwca 1962 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1962/1963
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 27 września 1962 r.


Oboedientia et pax
Rok formacyjny 1964/1965


PRZEMÓWIENIE WYGŁOSZONE PODCZAS INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 1964/1965
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 15 października 1964 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1964/1965
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 czerwca 1965 r.


Fortes in fide patrum nostrorum
Rok formacyjny 1965/1966


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1965/1966
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 25 września 1965 r.


Ut Verbum Dei revelatum meditantes possideant
Rok formacyjny 1966/1967


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1966/1967
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 czerwca 1967 r.


Eius mysterium Paschale vivant
Rok formacyjny 1967/1968


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1967/1968
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 3 października 1967 r.


Ita Beata Virgo in peregrinatione fidei processit
Rok formacyjny 1968/1969


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1968/1969
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 czerwca 1969 r.


In sui abnegandi spiritu
Rok formacyjny 1969/1970


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1969/1970
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 30 października 1969 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1969/1970
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 22 czerwca 1970 r.


Rememoramini pristinos dies
Rok formacyjny 1970/1971


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1970/1971
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1970 r.


Ad maximam Dei gloriam
Rok formacyjny 1971/1972


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1971/1972
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1971 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1971/1972
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 16 czerwca 1972 r.


Non ministrari sed ministrare
Rok formacyjny 1972/1973


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1972/1973
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 30 września 1972 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1972/1973
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 30 września 1972 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1972/1973
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1973 r.


Semper orare
Rok formacyjny 1973/1974


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1973/1974
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1973 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1973/1974
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 17 października 1973 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1973/1974
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 18 czerwca 1974 r.


Laus Tibi Verbum Dei
Rok formacyjny 1974/1975


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1974/1975
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 17 czerwca 1975 r.


Virtute corroborari in interiorem hominem
Rok formacyjny 1975/1976


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1975/1976
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 30 września 1975 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1975/1976
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 25 czerwca 1976 r.


Testis fidelis
Rok formacyjny 1976/1977


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1976/1977
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1977 r.


Gaude mater Polonia prole foecunda nobili
Rok formacyjny 1977/1978


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1977/1978
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 września 1977 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1977/1978
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 13 października 1977 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1977/1978
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1978 r.


Imitamini Quod tractatis
Rok formacyjny 1978/1979


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1978/1979
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 22 września 1978 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1978/1979
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 12 października 1978 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1978/1979
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 15 czerwca 1979 r.


Christus orat in nobis
Rok formacyjny 1979/1980


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1979/1980
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 16 czerwca 1980 r.


Prawdziwie jest to dom Boga i brama do nieba
Rok formacyjny 1980/1981


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1980/1981
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1980 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1980/1981
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 21 października 1980 r.


Praca jest uczestnictwem w dziele Boga
Rok formacyjny 1981/1982


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1981/1982
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 21 października 1981 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1981/1982
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 21 czerwca 1982 r.


Sumienie jest najtajniejszym sanktuarium człowieka, gdzie on sam pod okiem Boga decyduje o własnym losie
Rok formacyjny 1982/1983


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie
roku formacyjnego 1982/1983
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 27 września 1982 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1982/1983
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 15 listopada 1982 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1982/1983
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 16 czerwca 1983 r.


Zbudowani na fundamencie Apostołów
Rok formacyjny 1983/1984


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1983/1984
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1983 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1983/1984
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 20 października 1983 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1983/1984
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 22 czerwca 1984 r.


Pretiosum donum caelibatus
Rok formacyjny 1984/1985


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1984/1985
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 24 września 1984 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1984/1985
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 11 października 1984 r.


„Królowi wieków nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, Bogu samemu – cześć i chwała”.
Dziękczynienie i odpowiedzialność za diecezjalne dziedzictwo
Rok formacyjny 1985/1986


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1985/1986
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1985 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1985/1986
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 18 listopada 1985 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1985/1986
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 21 czerwca 1986 r.


Do końca ich umiłował
Rok formacyjny 1986/1987


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1986/1987
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 25 września 1986 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1986/1987
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 13 października 1986 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1986/1987
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 czerwca 1987 r.


Chrystus, będąc bogaty, stał się ubogi dla nas, aby nas ubóstwem swoim ubogacić
Rok formacyjny 1987/1988


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1987/1988
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 26 września 1987 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1987/1988
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 29 października 1987 r.


Kazanie wygłoszone na zakończenie roku formacyjnego 1987/1988
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 21 czerwca 1988 r.


Proszę was, abyście całe to dziedzictwo duchowe, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością
Rok formacyjny 1988/1989


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1988/1989
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 25 października 1988 r.


Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie
Rok formacyjny 1989/1990


Kazanie wygłoszone na rozpoczęcie roku formacyjnego 1989/1990
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, 23 września 1989 r.


Przemówienie wygłoszone podczas inauguracji roku akademickiego 1989/1990
Tarnów, aulaWyższego Seminarium Duchownego, 13 października 1989 r.


 


Indeks osobowy


Indeks postaci biblijnych