NOWOŚĆ ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 3 Zobacz większe

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 3

Nowy

ks. Adam Kokoszka (red.)

: Książki

ABP JERZY ABLEWICZ "KAZANIA I PRZEMÓWIENIA DO KLERYKÓW". Część 3

Więcej szczegółów

50,00 zł

Opis

Cykl Kazań i przemówień do kleryków, stanowiący czwarty tom z serii wydawniczej poświęconej dorobkowi kaznodziejskie mu arcybiskupa Jerzego Ablewicza, zamykają wystąpienia pasterza tarnowskiego kościoła z okazji ważnych dla wspólnoty seminaryjnej wydarzeń, których nie obejmowały dwie wydane do tej pory części tej swoistej trylogii (część I: kazania i przemówienia do kleryków z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku formacyjnego; część II wystąpienia o charakterze liturgicznym). Są to przede wszystkim wydarzenia cykliczne powtarzające się co roku takie jak składanie życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy Wielkanocy a także okolicznościowe akademię z racji uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i odpustu seminaryjnego ku czci Świętego Tomasza z Akwinu, patrona studiów kościelnych.

Troska o formacja kapłanów zawsze znajdowała się w centrum uwagi Kościoła. Pozostaje stale aktualna teza, iż Kościół jutra będzie taki, jacy będą jego kapłani, gdyż to oni w pierwszej kolejności są odpowiedzialni na nową ewangelizację. Dlatego Formacja seminaryjna wymaga wręcz prorockiego myślenia i stawia wprost pytanie jak formować współczesnego apostoła, którego tożsamość powinna pozostać niezmienna i ciągle nowa zarazem? Może właśnie dlatego dziś wartość sięgać do zweryfikowanych przez życie wzorców, wśród których znajdujemy paradygmat troski arcybiskupa Jerzego Ablewicza o formacje przyszłych duszpasterzy? Dla niego bowiem, jak sam się wyraził, seminarium duchowne było "tak drogie, jak ołtarz i Kościół".

Ks. Adam Kokoszka 

ze wstępu

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-772-3
rok wydania 2021
ilość stron 440+8
format A5
oprawa miękka

Spis treści

Wprowadzenie


ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE


PRZYJDŹ, PANIE JEZU
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 22 grudnia 1970 r.


MODLITEWNIE PRZEŻYJCIE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 22 grudnia 1971 r.    


PRZEŻYJCIE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W DUCHU PROTOEWANGELII
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 22 grudnia 1972 r.    


BOŻE NARODZENIE TO ŚWIĘTA DUCHOWEJ ODNOWY CZŁOWIEKA I ŚWIATA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 22 grudnia 1980 r.    


SPOJRZENIE NA ŻŁÓBEK W ŚWIETLE TAJEMNICY ODKUPIENIA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 21 grudnia 1982 r.    


NIECH JEZUS RODZI SIĘ CODZIENNIE W WASZYCH DUSZACH
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 21 grudnia 1984 r.    


ŚWIECIĆ CHRYSTUSEM
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 21 grudnia 1986 r.    


„A SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM”
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia bożonarodzeniowe, 22 grudnia 1987 r.     


ŻYCZENIA WIELKANOCNE


PASCHA CHRYSTUSA NASZĄ PASCHĄ
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 14 kwietnia 1968 r.      


DUCH ŚWIĘTY DAREM ZMARTWYCHWSTAŁEGO W EZECHIELOWEJ WIZJI
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 11 kwietnia 1971 r.    


ZNACZENIE TRIDUUM SACRUM W FORMACJI SEMINARYJNEJ
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 1 kwietnia 1972 r.    


ZAANGAŻOWANE PRZEŻYWANIE TRIDUUM SACRUM JEST ZNAKIEM POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 13 kwietnia 1974 r. 


UCZESTNICTWO W TRIDUUM SACRUM ZANURZA W INNYM ŚWIECIE
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 5 kwietnia 1980 r.    


WIELKANOCNE WRAŻENIA Z REKOLEKCJI WATYKAŃSKICH
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 19 kwietnia 1981 r.    


GODNOŚĆ SZAFARZA OWOCÓW MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 3 kwietnia 1983 r.    


KONSEKWENCJA W PODĄŻANIU ZA CHRYSTUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 21 kwietnia 1984 r.  


LITURGIA WIELKIEGO TYGODNIA ŹRÓDŁEM PASCHALNEJ RADOŚCI
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 6 kwietnia 1985 r.    


ŻYJCIE MOCĄ ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSTUSA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 29 marca 1986 r.     


BĄDŹCIE ŚWIADKAMI TAJEMNICY ZMARTWYCHWSTANIA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 18 kwietnia 1987 r.     


USZCZĘŚLIWIENI PRZEŻYCIAMI WIELKIEGO TYGODNIA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 2 kwietnia 1988 r.    


TRWAĆ W PRZYMIERZU Z CHRYSTUSEM
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, życzenia wielkanocne, Wielka Sobota, 24 marca 1989 r.    


UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY


ZAPATRZENI W BIBLIJNE OBLICZE MATKI NAJŚWIĘTSZEJ
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1976 r.     


MARYJA – DUCHOWA „CÓRKA SWEGO SYNA”
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 9 grudnia 1984 r.    


ODDAWAĆ CZEŚĆ MARYI W DUCHU ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNIONA DE MONTFORT
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 7 grudnia 1985 r.    


MARYJA PROWADZI DO JEZUSA EUCHARYSTYCZNEGO
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1986 r.    


BĄDŹCIE DZIEDZICAMI EKLEZJALNEGO I NARODOWEGO KULTU MARYJNEGO W NASZEJ OJCZYŹNIE
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1987 r.    


OBECNOŚĆ MARYI W DUCHOWYM DZIEDZICTWIE CAŁEJ LUDZKOŚCI I NARODU POLSKIEGO
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 1988 r.  


UROCZYSTOŚĆ ŚW. TOMASZA Z AKWINU


OPTYMIZM POZNAWCZY ŚW. TOMASZA – UMYSŁ LUDZKI JEST ZDOLNY DO POZNANIA PRAWDY
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1972 r.     


BÓG NAJWYŻSZĄ WARTOŚCIĄ ŚW. TOMASZA I NASZĄ
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1973 r.    


ŚWIĘTOŚĆ TOMASZA Z AKWINU MA OPARCIE W PORZĄDKU MYŚLENIA, SYNTEZIE I PEWNOŚCI
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1977 r.    


W STULECIE ENCYKLIKI LEONA XIII AETERNI PATRIS
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 6 marca 1980 r.    


FILOZOFIA TOMASZOWA UKAZUJE PIĘKNO I MOC LUDZKIEGO ROZUMU
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 6 marca 1982 r.    


ŚWIĘTY TOMASZ TEOLOGIEM TAJEMNICY TRANSCENDENCJI BOGA I TAJEMNICY MIŁOŚCI BOGA DO CZŁOWIEKA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1983 r.    


ŚWIĘTY TOMASZ FILOZOFEM I TEOLOGIEM ŁADU
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 6 marca 1984 r.    


PRZYMIOTY KANDYDATÓW DO KAPŁAŃSTWA WEDŁUG SUMY TEOLOGICZNEJ ŚW. TOMASZA Z AKWINU
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1985 r.    


FIDES QUAERENS INTELLECTUM
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 6 marca 1986 r.  


ODKRYWANIE ŚW. TOMASZA ZAWSZE AKTUALNYM ZADANIEM
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1987 r.    


ŚWIĘTY TOMASZ O RELIGII
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 7 marca 1988 r.    


DZIŚ POTRZEBA NOWEJ RECEPCJI ŚW. TOMASZA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci św. Tomasza z Akwinu, 6 marca 1989 r.    


PEREGRYNACJA KOPII OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ


KAPŁAN POCHODNIĄ GOREJĄCĄ I ŚWIECĄCĄ NA WZÓR ŚW. JANA CHRZCICIELA, KTÓRĄ ZAPALA MARYJA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 13 stycznia 1970 r.


OD TEJ CHWILI UCZEŃ WZIĄŁ MARYJĘ DO SIEBIE
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, drugie nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 5 maja 1988 r.    


SYMPOZJUM O EUCHARYSTII


KOINCYDENCJA SYMPOZJUM O EUCHARYSTII Z UROCZYSTOŚCIĄ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, rozpoczęcie sympozjum o Eucharystii, 25 marca 1987 r.    


PODSUMOWANIE I DOPOWIEDZENIA
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie pierwszej części sympozjum o Eucharystii, 25 marca 1987 r.    


POTRZEBUJEMY NAMASZCZENIA DUCHA ŚWIĘTEGO PRZEZ EUCHARYSTIĘ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, zakończenie sympozjum o Eucharystii, 25 marca 1987 r.  


SŁUŻBA WOJSKOWA KLERYKÓW


ODDAJCIE SIĘ CHRYSTUSOWI I JEGO MATCE
Tarnów, Wyższe Seminarium Duchowne, powitanie kleryków powracających po odbyciu służby wojskowej, 30 stycznia 1966 r.    


JESTEŚCIE WEZWANI DO KONSEKRACJI ŚWIATA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, pożegnanie kleryków udających się do odbycia służby wojskowej, 21 października 1966 r.    


W BLASKU TAJEMNICY PASCHALNEJ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, pożegnanie kleryków udających się do odbycia służby wojskowej, 21 października 1967 r.    


WOLNI OD LĘKU, BO UFNI W BOŻĄ OPATRZNOŚĆ I ZAPATRZENI W CHRYSTUSOWE KAPŁAŃSTWO
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, pożegnanie kleryków udających się do odbycia służby wojskowej, 26 października 1970 r.    


SŁUŻBA WOJSKOWA TO PLAC BUDOWY I PLAC WALKI O KAPŁAŃSTWO
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, pożegnanie kleryków udających się do odbycia służby wojskowej, 3 listopada 1971 r.    


SOBOROWE ŚLADY


PRZED WYJAZDEM NA SOBÓR
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 11 listopada 1962 r.    


LIST BISKUPA ORDYNARIUSZA Z RZYMU
Rzym, 26 listopada 1962 r.    


WRAŻENIA Z SOBOROWEGO RZYMU
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 16 stycznia 1963 r.    


SYNTEZA PRYMATU WŁADZY I PRYMATU MIŁOŚCI
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia ku czci papieża Pawła VI, 1 lutego 1966 r.


INNE


NIEOCENIONE ZNACZENIE KOMUNII ŚW. DUCHOWEJ W ŻYCIU UCZNIA CHRYSTUSA
Tarnów, kaplica Małego Seminarium Duchownego, kazanie o komunii św. duchowej na zakończenie rekolekcji wielkopostnych dla wychowanków Małego Seminarium Duchownego w Tarnowie, 4 kwietnia 1963 r.  


PRZEMÓWIENIE Z OKAZJI CZTERECHSETLECIA POWOŁANIA DO BYTU SEMINARIÓW DUCHOWNYCH
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 23 stycznia 1964 r.  


Z MARYJĄ NA MILENIJNYM SZLAKU
Tarnów, aula Wyższego Seminarium Duchownego, akademia maryjna, 12 maja 1966 r.    


MARYJNE INSPIRACJE DOTYCZĄCE PRZEŻYWANIA CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, Msza św. niedzielna, 14 lutego 1971 r.    


ROLA RODZICÓW W REALIZACJI MISJI KAPŁAŃSKIEJ SYNÓW NA WZÓR MARYI I JÓZEFA
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, spotkanie z rodzicami diakonów, 1 maja 1980 r.    


ODCIENIE RADOŚCI PASCHALNEJ
Tarnów, kaplica Wyższego Seminarium Duchownego, nieszpory na zakończenie sympozjum naukowego „Dziedzictwo, któremu na imię Polska”, 28 kwietnia 1989 r.


Indeks osobowy    


Indeks postaci biblijnych     


Zdjęcia okolicznościowe