OJCOWIE KOŚCIOŁA TWÓRCY I ŚWIADKOWIE TRADYCJI Zobacz większe

OJCOWIE KOŚCIOŁA TWÓRCY I ŚWIADKOWIE TRADYCJI

Nowy

ks. Antoni Żurek

: Academica
: Książki

29,00 zł

Opis

Podręcznik ten jest pomyślany „w pierwszym rzędzie jako pomoc dla tych, którzy chcą albo muszą studiować patrologię lub któryś z pokrewnych jej przedmiotów”. Ojcowie Kościoła generalnie prezentowani są w porządku chronologicznym, choć czasem nie zostaje on zachowany po to, by ukazać wzajemne wpływy autorów, których dzieli nawet znaczna cezura czasowa. Autor zwraca również uwagę na istotne elementy działalności ojców Kościoła oraz prezentuje ich dorobek, poprzez krótką prezentację ważniejszych dzieł. Z uwagi na ogromną ilość materiału badawczego, wybór został ograniczony do bardziej znaczących osób.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-159-2
rok wydania 2013
ilość stron 290
format B5

Spis treści

Wstęp

Skróty

1. Kto to jest "Ojciec Kościoła"?

2. Ojcowie Apostolscy
2.1. Didachè
2.2. Listy Ojców Apostolskich
a) Klemens Rzymski
b) Ignacy Antiocheński
c) Inne listy
2.3. Pasterz Hermasa
2.4. Znaczenie pism Ojców Apostolskich

3. Literatura apokryficzna

4. Ojcowie apologii chrześcijańskiej
4.1. Plotki i oskarżenia
4.2. Pierwsze apologie
4.3. Apologeci greccy
a) Justyn
b) Do Diogneta
c) Atenagoras z Aten – O zmartwychwstaniu umarłych
d) Klemens Aleksandryjski – Zachęta Greków
e) Orygenes – Przeciw Celsusowi
4.4. Apologeci łacińscy
a) Minucjusz Feliks – Oktawiusz
b) Tertulian – Apologetyk
c) Laktancjusz – Boże nauki
4.5. Apologeci promotorami chrześcijaństwa

5. Początki hagiografii
5.1. Męczennicy chrześcijańscy
a) Akta męczenników
b) Męczeństwa
c) Literatura o męczeństwie
5.2. Pierwsze „żywoty świętych”

6. Pierwsi wielcy teologowie Kościoła
6.1. Gnoza
6.2. Ireneusz z Lyonu
6.3. Klemens Aleksandryjski
6.4. „Gnoza chrześcijańska”

7. Orygenes - ojciec teologii biblijnej
7.1. Orygenes
a) Fascynująca osobowość
b) Twórczość egzegetyczna
c) Alegoria jako metoda egzegezy
d) Twórca teologii biblijnej
e) Oryginalny teolog i mistrz duchowości
7.2. Spory orygenesowskie

8. Ojcowie teologii łacińskiej
8.1. Tertulian
8.2. Cyprian

9. Początki kościelnego prawodawstwa
9.1. Pisma o charakterze prawnym
9.2. Kanony synodalne i soborowe

10. Ojcowie życia zakonnego
10.1. Pierwsi anachoreci i cenobici
10.2. Żywoty Ojców Pustyni
10.3. Sentencje
10.4. Pierwsze reguły
10.5. Traktaty ascetyczne
10.6. Duchowość monastyczna i jej znaczenie

11. Ojcowie historii kościelnej
11.1. Euzebiusz z Cezarei
11.2. Kontynuatorzy i naśladowcy Euzebiusza

12. Ojcowie katechezy patrystycznej
12.1. Rozkwit katechezy patrystycznej
12.2. Wielcy katecheci

13. Ojcowie Credo
13.1. Starożytne wyznania wiary
13.2. Symbol apostolski
13.3. Symbol nicejsko-konstantynopolitański

14. Obrońcy Credo nicejskiego
14.1. Atanazy
14.2. Hilary z Poitiers

15. Ojcowie Kapadoccy
15.1. Bazyli Wielki
a) Człowiek
b) Duszpasterz i „luminarz Kościoła”
15.2. Grzegorz z Nyssy – duszpasterz i „ojciec mistyki”
15.3. Grzegorz z Nazjanzu
a) Duszpasterz
b) Teolog

16. Jan Chryzostom - sługa Słowa Bożego
16.1. Duszpasterz Antiochii i Konstantynopola
16.2. Patron kaznodziejów
16.3. „Doktor Eucharystii” i promotor rodziny chrześcijańskiej

17. Hieronim - początki egzegezy łacińskiej
17.1. Ojciec Wulgaty
17.2. Mistrz duchowości
17.3. Polemista

18. Ambroży - duszpasterz i obrońca wolności Kościoła
18.1. Biskup Mediolanu
18.2. Obrońca słabych i wolności Kościoła
18.3. „Doktor dziewictwa”

19. Augustyn - "ojciec cywilizacji chrześcijańskiej"
19.1. Wielki konwertyta
19.2. Biskup Hippony
19.3. Autor
19.4. Myśliciel

20. Cyryl Aleksandryjski - "ozdoba Kościoła wschodniego"
20.1. Patriarcha Aleksandrii
20.2. Obrońca tytułu „Theotòkos”
20.3. Teolog

21. W cieniu Wielkich Doktorów Kościoła
21.1. Chromacjusz z Akwilei
21.2. Paulin z Noli
21.3. Efrem Syryjczyk
21.4. Egzegeci „szkoły antiocheńskiej”
a) Diodor Antiocheńczyk
b) Teodor z Mopsuestii
21.5. Ambrozjaster

22. Wielcy papieże
22.1. Papież Leon Wielki
a) Biskup Rzymu
b) Teolog
22.2. Papież Grzegorz Wielki
a) „Sługa sług Bożych”
b) Mistrz duchowości

23. Ojcowie końca epoki patrystycznej
23.1. Izydor z Sewilli
23.2. Jan Damasceński

Wskazówki bibliograficzne