Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii Zobacz większe

Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Źródło wody żywej
: Książki

Sakramenty Kościoła.

Sakramenty uzdrowienia.
Sakramenty w służbie komunii

Więcej szczegółów

28,00 zł

Opis

Cykl wykładów koncentrujących się wokół problematyki biblijnych i patrystycznych podstaw sakramentów. Niniejszy zbiór podzielony jest na dwa bloki: „Sakramenty uzdrowienia” (pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych) i „Sakramenty w służbie komunii (święceń oraz małżeństwa).

„Nasz Pan Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i przywrócił mu zdrowie ciała (Mk 2,1-12), chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego kontynuował Jego dzieło uzdrawiania i zbawiania, które obejmuje także jego członki. Jest to celem dwóch sakramentów uzdrowienia: sakramentu pokuty i namaszczenia chorych” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1421).

„Dwa inne sakramenty: święcenia (kapłaństwo) i małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym ludziom przyczyniają się także do zbawienia osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego. Ci, którzy zostali już konsekrowani przez chrzest i bierzmowanie do kapłaństwa wspólnego wszystkich wiernych , mogą otrzymać w sakramentach święceń i małżeństwa szczególną konsekrację. Przyjmujący sakrament święceń zostają konsekrowani, by w imię Chrystusa «karmili Kościół słowem i łaską Bożą» (Lumen gentium, 11). Z kolei «osobny sakrament umacnia i jakby konsekruje małżonków chrześcijańskich do obowiązków i godności ich stanu» (Gaudium et spes, 48)” (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1534-1535).

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-704-4
rok wydania 2019
ilość stron 292
format A5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii

Sakramenty Kościoła. Sakramenty uzdrowienia. Sakramenty w służbie komunii

Sakramenty Kościoła.

Sakramenty uzdrowienia.
Sakramenty w służbie komunii

Spis treści

Ks. Michał Bednarz
Sakramenty przedłużeniem ziemskiej działalności JezusaSakramenty uzdrowienia


Sakrament pokuty i pojednania


Ks. Mirosław Łanoszka
Pokuta w ekonomii zbawienia Starego Testamentu – Pięcioksiąg


Ks. Grzegorz M. Baran
Pokuta – Pisma i Prorocy


Ks. Piotr Łabuda
„Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone” (J 20,23)


Ks. Robert Głuchowski
Grzech i pokuta w pismach apostolskich


Ks. Antoni Żurek
Pokuta w starożytności chrześcijańskiej


Sakrament namaszczenia chorych


Ks. Mirosław Łanoszka
Choroba i uzdrowienie (namaszczenie chorych) w ekonomii zbawienia Starego Testamentu – Pięcioksiąg


Ks. Grzegorz M. Baran
Namaszczenie chorych – Pisma i Prorocy


Ks. Piotr Łabuda
„Wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali” (Mk 6,13)


Ks. Robert Głuchowski
Namaszczenie chorych w Jk 5,13-15


Ks. Antoni Żurek
Sakrament namaszczenia chorych w starożytnym KościeleSakramenty w służbie komunii


Sakrament święceń (kapłańskich)


Ks. Mirosław Łanoszka
Święcenia (kapłańskie) w ekonomii zbawienia Starego Testamentu – Pięcioksiąg


Ks. Grzegorz M. Baran
Sakrament święceń (kapłańskich) – Pisma i Prorocy


Ks. Piotr Łabuda
„To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22,29)


Ks. Robert Głuchowski
Posługa apostolska według św. Pawła


Ks. Antoni Żurek
Sakrament święceń (kapłańskich) w starożytności chrześcijańskiej


Sakrament małżeństwa


Ks. Mirosław Łanoszka
Małżeństwo w ekonomii zbawienia Starego Testamentu – Pięcioksiąg


Ks. Grzegorz M. Baran
Małżeństwo – Pisma i Prorocy


Ks. Piotr Łabuda
„Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6)


Ks. Robert Głuchowski
Św. Paweł o małżeństwie i rodzinie


Ks. Antoni Żurek
Sakrament małżeństwa w starożytnym Kościele