JEZUS CHRYSTUS. Zapowiedzi i spełnienie Zobacz większe

Jezus Chrystus. Zapowiedzi i spełnienie

Nowy

ks. Piotr Łabuda (red.)

: Źródło wody żywej
: Książki

23,00 zł

Opis

Dwutomowe dzieło pt. Jezus Chrystus w dużej części jest owocem wykładów prowadzonych w ramach Radiowo-Internetowego Studium Biblijnego. Tom pierwszy stanowi prezentację zarówno chrystologicznych zapowiedzi starotestamentalnych, jak i ich nowotestamentelnego spełnienia, które dokonało się w wydarzeniach zbawczych wiążących się z Jezusem Chrystusem, Jego narodzinami, działalnością publiczną, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-427-2
rok wydania 2016
ilość stron 232
format A5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego         Stary Testament zapowiada Jezusa Chrystusa       
Ks. Mirosław Łanoszka
Krew Abla zapowiedzią przelanejna krzyżu krwi Chrystusa       


Ks. Mirosław Łanoszka
Sprawiedliwy Noe zapowiada jedynego sprawiedliwego zbawcę ludzkości – Jezusa Chrystusa       


Ks. Mirosław Łanoszka
Melchizedek – tajemniczy król i kapłan zapowiada Jezusa Chrystusa, „wiecznego kapłana”       
Literatura polecana       


Odnajdując Jezusa Chrystusa w psalmach       
Ks. Mirosław Łanoszka
Zapowiedź paschalnej tajemnicy Chrystusa – Psalm 118       


Ks. Mirosław Łanoszka
Tajemnica paschy Chrystusa w świetle psalmu recytowanego „pierwszego dnia po szabacie” – Psalm 24     

Ks. Mirosław Łanoszka
Uwielbiać wierność Boga, która wypełnia się ostatecznie w Jezusie Chrystusie – Psalm 146       
Literatura polecana       


„Od proroków ogłoszony…”. Jezus Chrystus w zapowiedziach prorockich Starego Testamentu      
Ks. Piotr Jaworski
„Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej tajemnicy sługom swym, prorokom” (Am 3,7) − czy prorocy zapowiadali Mesjasza?      


Ks. Piotr Jaworski
„Oto Panna pocznie i porodzi Syna…” (Iz 7,14)
− pochodzenie i miejsce narodzin Mesjasza       


Ks. Piotr Jaworski
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli!” (Łk 4,21)
− misja Mesjasza wypełnieniem zapowiedzi proroków     


Ks. Piotr Jaworski
„Pan obarczył Go winami nas wszystkich” (Iz 53,6)
− Mesjasz cierpiącym Sługą Jahwe    


Ks. Piotr Jaworski
„Oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy” (Dn 7,13a) − królewskie panowanie Mesjasza  
Literatura polecana    


Wydarzenie Jezusa     
Ks. Piotr Łabuda
Od nauczania Jezusa do spisania ewangelii    


Ks. Piotr Łabuda
Zanim Słowo stało się ciałem     


Ks. Piotr Łabuda
Wcielenie jako uniżenie Chrystusa     


Ks. Piotr Łabuda
Czas narodzin Jezusa Chrystusa    


Ks. Piotr Łabuda
Dzieciństwo Jezusa     


Ks. Piotr Łabuda
Publiczna działalność Jezusa    


Ks. Piotr Łabuda
Męka i śmierć Jezusa    


Ks. Piotr Łabuda
Zmartwychwstanie     
Literatura polecana