DYSKURS RELIGIJNY W MEDIACH Zobacz większe

DYSKURS RELIGIJNY W MEDIACH

Nowy

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak

: Teolingwistyka
: Wiara i życie
: Książki

35,00 zł

Opis

Publikacja ta to efekt ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w listopadzie 2007 r. w Warszawie. Zawiera ona poszerzone opracowania tematów, o których mówiono podczas konferencji, a także zupełnie nowe lub dawniejsze, już publikowane, lecz z uwagi na ich ograniczoną dostępność i ciekawą metodę badania zjawisk dyskursu religijnego przywołane jako przedruk. Artykuły są zróżnicowane pod względem treści i stopnia ogólności. Większość z nich to analizy szczegółowe i materiałowe. Autorzy prezentują nie tylko różne dyscypliny naukowe, lecz także rozmaite metodologie. Ta różnorodność spojrzenia i treści sprawia, że opracowanie stanowi doskonałą lekturę nie tylko dla naukowców, ale wszystkich zainteresowanych językiem polskim.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733289-3-8
rok wydania 2010
ilość stron 366
format A5

Spis treści

Wprowadzenie

Maria Wojtak,
Dyskurs religijny w mediach – próba rekonesansu

Józef Majewski,
Modele rozumienia relacji „religia a media”

Jacek Grzybowski,
Język religijny w dyskursie publicystycznym – świadectwo zmian językowych czy zawłaszczenie semantyczne?

Marta Dalgiewicz, Wiesław Przyczyna,
Czy dziennikarze przestrzegają zasad pisowni słownictwa religijnego?

Jolanta Sławek,
Sposoby kształtowania i przekazywania informacji w tygodnikach katolickich

Grzegorz Kubski,
Afekty w artykułach o tematyce religijnej – na przykładach z „Niedzieli”

Iwona Pałucka-Czerniak,
Próba oceny wpływu językowych zachowań wspólnoty religijnej na kształt gatunku prasowego: sylwetki

Katarzyna Czarnecka,
List do redakcji na łamach czasopism religijnych – funkcje i formy

Michał Głowiński,
Opis pierwszej papieskiej podróży w mediach

Aleksander Woźny,
Zapomniany dyskurs stanu wojennego. O roli polskojęzycznych edycji „L’Osservatore Romano” i „Radio Vaticana” w dobie zniewolenia mediów

Magdalena Hodalska,
Śmierć Jana Pawła II w świetle relacji prasowych

Aleksander Gomola,
„Wszyscy Kreteńczycy kłamią”. Analiza wybranych homilii biskupa Józefa Zawitkowskiego

Ewa Bobrowska,
Walka o wartości w dyskursie radiomaryjnym

Sebastian Kiraga,
„W obronie prawdy”, czyli o językowym obrazie ojca Tadeusza Rydzyka CSsR w dyskursie radiomaryjnym

Igor Borkowski,
Definiowanie niedefiniowalnego – jak księża, byli księża i publicyści rozumieją
leksem powołanie

Beata Kułak, Małgorzata Nowak,
Wokół medialnej dyskusji na temat religii w szkole. Obraz katolika, katechety i katechezy

Andrzej Kominek,
O dwóch konkurencyjnych metaforach walki dobra ze złem (na przykładzie czasopisma „Miłujcie się!”)

Katarzyna Skowronek,
Między prokreacją, pornografią a prostytucją. Ciało w dyskursie prasy katolickiej (na przykładzie „Niedzieli”)

Paweł Binek,
Poprawność polityczna w dyskursie religijnym