CZŁOWIEK OBDAROWANY I WEZWANY Biblijne rozważania o człowieku i jego drodze do świętości Zobacz większe

CZŁOWIEK OBDAROWANY I WEZWANY Biblijne rozważania o człowieku i jego drodze do świętości

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Wiara i życie
: Książki

22,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-190-5
rok wydania 2013
typ wydania1 II
ilość stron 204
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE


CZĘŚĆ I:
„BĄDŹCIE WIĘC NAŚLADOWCAMI BOGA” (Ef 5,1)


Rozdział 1 Człowiek obrazem miłującego Boga
1.1 „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz” (Rdz 1,27a)
1.2 „Stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27c)
1.3 „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28)


Rozdział 2
Wezwanie do miłości oblubieńczej

2.1 „Postępujcie jak dzieci światłości” (Ef 5,8)
2.2 „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej” (Ef 5,21)
2.2.1 Relacje między małżonkami
2.2.2 Dzieci i rodzice
2.2.3 Postawa miłości wobec innych


Rozdział 3
Wezwanie do odpowiedzialności za miłość

3.1 „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1 P 1,16)
3.1.1 Posłuszeństwo Bożemu słowu
3.1.2 Poddanie się woli Bożej
3.1.3 Bierne i czynne pełnienie woli Bożej
3.2 „Zaradzajcie potrzebom świętych” (Rz 12,13)
3.2.1 Życie w prawdzie
3.2.2 Postawa przebaczenia
3.2.3 Bóg posługuje się miłością człowieka
3.3 „Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15)
3.3.1 Głosić Chrystusa Zmartwychwstałego
3.3.2 Głosić Ewangelię królestwa Bożego
3.3.3 Kształtować postawę diakonijną
Podsumowanie


CZĘŚĆ II:
„POSTĘPUJCIE DROGĄ MIŁOŚCI” (Ef 5,2)


Rozdział 1
Wezwanie do nawrócenia

1.1 „Gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje” (Mt 6,21)
1.2 „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 14,9)
1.3 „Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26)
1.4 „Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa” (1 Kor 12,27)


Rozdział 2
Zaproszenie na drogę błogosławieństw

2.1 „Błogosławieni ubodzy w duchu” (Mt 5,3)
2.2 „Błogosławieni, którzy się smucą” (Mt 5,4)
2.3 „Błogosławieni cisi” (Mt 5,5)
2.4 „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości” (Mt 5,6)
2.5 „Błogosławieni miłosierni” (Mt 5,7) 168
2.6 „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8) 174
2.7 „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” (Mt 5,9) 181
2.8 „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości” (Mt 5,10)
Podsumowanie

ZAKOŃCZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW

BIBLIOGRAFIA
1 Źródła
2 Opracowania