CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ. Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały XVIII-XXI). Tom V Zobacz większe

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ. Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały XVIII-XXI). Tom V

Nowy

o. Stanisław Czyż OMI

: W Kręgu Słowa
: Książki

22,00 zł

Opis

Jest to publikacja z zakresu egzegezy Pisma Świętego i teologii biblijnej (niebędąca jednak typową rozprawą naukową), która w przystępny sposób przybliża słowo Boże szerokim kręgom odbiorców.

Tematem rozważań zawartych w piątym tomie Katechez biblijnych jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Autor, o. Stanisław Czyż, w poszczególnych katechezach poddaje analizie poszczególne wersety z czterech ostatnich rozdziałów Ewangelii według św. Jana: najpierw cytuje fragment tekstu Ewangelii, następnie wyjaśnia go, aby na koniec wyciągnąć wnioski o charakterze pastoralnym i egzystencjalnym, ilustrując je niejednokrotnie przykładami.

Książka z pewnością okaże się świetnym wyborem i pomocą dla duszpasterzy i katechetów oraz tych wszystkich, którzy są zainteresowani problematyką biblijną.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-574-3
wydanie Tom V
rok wydania 2018
ilość stron 142
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW


PRZEDMOWA


CHWAŁA I WIELKOŚĆ JEZUSA
1. Wszechmoc i majestat Jezusa w czasie aresztowania
2. Jezus dobrowolnie idzie na śmierć krzyżową
3. Tożsamość Jezusa
Podsumowanie


PRZESŁUCHANIE JEZUSA PRZED ANNASZEM I ZAPARCIE SIĘ PIOTRA
1. Wprowadzenie
2. Jezus przed Annaszem
3. Zaparcie się Piotra
Podsumowanie


PIERWSZA CZĘŚĆ PROCESU PRZED PIŁATEM
1. Kim był Piłat?
2. Przesłuchanie Jezusa przed Piłatem
3. Królewska godność Jezusa
4. Znamiona Chrystusa Króla
5. Królestwo Chrystusa obecne w Kościele
Podsumowanie


DRUGA CZĘŚĆ PROCESU PRZED PIŁATEM
1. Poniżenie godności Syna Bożego
2. Jezus Panem wszystkich i wszystkiego
3. Ukryta wielkość królewskiego majestatu Jezusa
4. Pochodzenie Jezusa
Podsumowanie


DROGA KRZYŻOWA JEZUSA
1. Dźwiganie krzyża
2. Ukrzyżowanie
3. Relacja o podziale szat Jezusa
4. Wywyższenie Jezusa
5. Krzyż znamieniem chrześcijanina
Podsumowanie


TESTAMENT JEZUSA
1. Wprowadzenie
2. Współudział Maryi w zwycięstwie Jezusa
3. Duchowe macierzyństwo Maryi
Podsumowanie


ŚMIERĆ JEZUSA
1. Zbawcze pragnienie Jezusa
2. Zbawcze znaczenie śmierci Jezusa
Podsumowanie


KRÓLEWSKI POGRZEB JEZUSA
1. Niezwykłe okoliczności pogrzebu
2. Zstąpienie Jezusa do piekieł
Podsumowanie


ŚWIADKOWIE PUSTEGO GROBU
1. Maria Magdalena
2. Uczniowie przy pustym grobie
3. W ciemnościach wiary
Podsumowanie


PIERWSZE UKAZANIE SIĘ ZMARTWYCHWSTAŁEGO PANA
1. Poszukiwanie Pana
2. Spotkanie Pana
3. Bóg w poszukiwaniu człowieka
Podsumowanie


WIELKANOCNY DAR DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Radość uczniów na widok Jezusa Zmartwychwstałego
2. Nakaz misyjny i dar Ducha Świętego
3. Władza odpuszczania i zatrzymywania grzechów
Podsumowanie


TOMASZ, JAKIEGO NIE ZNAMY
1. Niedowiarek czy realista?
2. „Błogosławieni, którzy nie widzieli a uwierzyli”
Podsumowanie


ZNAKI PROWADZĄCE DO WIARY
1. Cel napisania czwartej Ewangelii
2. Wiara a życie wieczne
Podsumowanie 


OBECNOŚĆ CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
1. Wprowadzenie
2. Znamiona Kościoła instytucjonalnego i charyzmatycznego
3. Rozpoznanie zmartwychwstałego Chrystusa
4. Jezus Zmartwychwstały żyje ciągle pośród nas
5. Symbolika perykopy J 21,1-14
Podsumowanie


PRYMAT PIOTRA
1. Egzaminowanie Piotra z miłości
2. Przekazanie najwyższej władzy Piotrowi
3. Przedłużenie władzy udzielonej Piotrowi
Podsumowanie


„UMIŁOWANY UCZEŃ” TYPEM WSZYSTKICH WIERZĄCYCH
1. Zamieszanie wokół życia i śmierci umiłowanego ucznia
2. Znaczenie wiary w czwartej Ewangelii
3. Klucz do odczytania czwartej Ewangelii
4. „Umiłowany uczeń” reprezentantem wszystkich wierzących
5. Świadectwo „umiłowanego ucznia”
Podsumowanie


BIBLIOGRAFIA