CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ. Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały XIII-XVII). Tom IV Zobacz większe

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ. Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały XIII-XVII). Tom IV

Nowy

o. Stanisław Czyż OMI

: W Kręgu Słowa
: Książki

20,00 zł

Więcej informacji

wydanie Tom IV
rok wydania 2016
ilość stron 158
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW 

PRZEDMOWA 


WYRAZ WIELKIEJ MIŁOŚCI I POKORY 
Wprowadzenie
1. Godzina przejścia Jezusa z tego świata do Ojca
2. Umywanie nóg uczniom
3. Naśladowanie Chrystusa 
Podsumowanie 


ZAPOWIEDŹ ZDRADY JUDASZA 
1. Boże posłannictwo
2. Wskazanie na zdrajcę
Podsumowanie


JAKOŚĆ „NOWEGO” PRZYKAZANIA
Wprowadzenie
1. Godzina uwielbienia Syna Człowieczego
2. Przykazanie nowe
Podsumowanie 


„W DOMU OJCA MEGO JEST MIESZKAŃ WIELE”
1. Zapowiedź Jezusa o swoim odejściu do Ojca
2. Obietnice dane uczniom
3. Czym jest i gdzie jest niebo
Podsumowanie 


„JA JESTEM DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM”
1. Jezus drogą do Ojca
2. Jezus prawdą i życiem
Podsumowanie 


PRZYJŚCIE PARAKLETA
1. Zachowanie przykazań wyrazem umiłowania Jezusa
2. Obietnica zesłania Parakleta
3. Paraklet i świat
4. Paraklet i wierzący
Podsumowanie


DAR POKOJU
Wprowadzenie
1. Teksty biblijne o pokoju
2. Pokój Chrystusowy
3.Warunki przyjęcia pokoju
Podsumowanie 


ZJEDNOCZENIE Z CHRYSTUSEM
Wprowadzenie
1. Oczyszczająca moc słowa Bożego
2. Trwanie w Chrystusie warunkiem owocowania
3. Pełna i trwała więź z Jezusem Chrystusem
4. Prawdziwa radość
Podsumowanie 


MIŁOŚĆ WARUNKIEM PRZYJAŹNI Z JEZUSEM
1. Wybrani przyjaciele Jezusa
2. Wezwanie do miłości bratniej
Podsumowanie 


NIENAWIŚĆ ŚWIATA DO JEZUSA I JEGO UCZNIÓW
Wprowadzenie
1. Nieprzyjazny świat
2. Los uczniów Jezusa
3. Przyczyny prześladowań
4. Permanentne prześladowanie Kościoła
Podsumowanie 


DUCH PRAWDY
1. Obietnica posłania Ducha Świętego
2. Współpracownicy Ducha Prawdy
3. Chrześcijanie świadkami Jezusa
Podsumowanie


ZAPOWIEDŹ PRZEŚLADOWAŃ
1. Przygotowanie uczniów na prześladowania
2. Nieznajomość Jezusa przyczyną prześladowań
3. Godzina poniżenia i chwały
Podsumowanie 


PRZYJŚCIE PARAKLETA I JEGO SĄD
1. Zapowiedź odejścia Jezusa i smutek uczniów
2. Duch Święty w roli oskarżyciela
Podsumowanie 


DUCH ŚWIĘTY W ROLI PRZEWODNIKA
1. Niepojętność rozumu ludzkiego
2. Duch-Pocieszyciel
Podsumowanie 


SMUTNE ROZSTANIE I RADOSNY POWRÓT
1. Krótka rozłąka
2. Smutek zamieni się w radość
3. Modlitwa pocieszenia i nadziei
Podsumowanie 


POŻEGNALNA MOWA JEZUSA
1. Mowa ukryta i mowa jawna
2. Przyjazna miłość Ojca
3. Zapowiedź powrotu Jezusa do Ojca
4. Reakcja uczniów na słowa Jezusa
5. Zwycięstwo nad światem
Podsumowanie 


CHWAŁA BOŻA 
Wprowadzenie
1. Wykonanie dzieła
2. Chwała Ojca i Syna
3. Poznawanie Boga i Jezusa Chrystusa
Podsumowanie 


PODWÓJNE OBLICZE ŚWIATA
Wprowadzenie
1. Objawienie imienia Boga
2. Świat przedmiotem miłości Boga
3. Uwielbienie Jezusa w Jego wyznawcach
Podsumowanie


MODLITWA JEZUSA ZA UCZNIÓW
1. Misja uczniów Jezusa
2. Bezbronność Boga wobec ludzkiej wolności
3. Zjednoczenie z Jezusem źródłem radości
4. Wezwanie do świętości
Podsumowanie 


MODLITWA JEZUSA ZA KOŚCIÓŁ
1. Jedność Kościoła
2. Wspólnota wierzących a świat
3. Problem jedności chrześcijan
Podsumowanie 


BIBLIOGRAFIA