CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały IX-XII) Tom III Zobacz większe

CHRYSTUS ŻYCIEM I ŚWIATŁOŚCIĄ Katechezy biblijne na podstawie Ewangelii według św. Jana (rozdziały IX-XII) Tom III

Nowy

o. Stanisław Czyż OMI

: W Kręgu Słowa
: Biblistyka
: Książki

20,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-329-9
ilość stron 156
format B5
rok_wydania 2015
typ wydania Tom III

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW


PRZEDMOWA


UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Związek cierpienia i choroby z grzechem
3. Objawianie się dzieł Bożych
Podsumowanie


TAJEMNICA TOŻSAMOŚCI JEZUSA
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Tożsamość Jezusa
Podsumowanie


JEZUS PROROKIEM
1. Legalistyczne zachowanie szabatu
2. Świadectwo uzdrowionego człowieka o Jezusie
3. Obietnica pojawienia się proroka o szczególnym znaczeniu
4. Bóg dzieli się z człowiekiem darem proroctwa
Podsumowanie


PRZEŚLADOWANI
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Prześladowanie wpisane w życie wyznawców Chrystusa
3. Cierpienie dla Chrystusa daje wewnętrzną radość
4. Miłość nieprzyjaciół
Podsumowanie


ŚLEPOTA DUCHOWA
1. Oddawanie czci Bogu
2. Uczniowie Mojżesza
3. Spór o pochodzenie Jezusa
4. Postawa wobec prawdy
Podsumowanie


WIARA W SYNA CZŁOWIECZEGO
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Niebezpieczeństwo religii sformalizowanej
3. Niemoc rozumu
4. Cześć należna Bogu
Podsumowanie


ODPOWIEDZIALNA ŚWIADOMOŚĆ
1. Ślepota faryzejska
2. Podjęcie najważniejszej decyzji
3. Sąd dokonuje się już teraz
4. Przyczyny zaślepienia duchowego
Podsumowanie


JEZUS DOBRYM PASTERZEM
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Stary Testament inspiracją w podjęciu obrazu pasterza
3. Jezus bramą i pasterzem owiec
4. Jezus wyzwala Izraelitów z judaizmu i fundamentalistycznego pojmowania Prawa
5. Podążanie za Dobrym Pasterzem
6. Kontynuacja pasterskiego urzędu Chrystusa
Podsumowanie


JEZUS BRAMĄ DO NIEBA
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Jezus jedyną drogą prowadzącą do zbawienia
3. Fałszywi mesjasze
4. Jezus bramą życia wiecznego
5. Jezusowy pokarm
Podsumowanie


TROSKA JEZUSA O ZBAWIENIE WSZYSTKICH LUDZI
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Dobry pasterz troszczy się o swoje owce
3. Wzajemne poznanie się
4. Chrystus chce zbawić wszystkich ludzi
Podsumowanie


DOBRY PASTERZ ODDAJE SWOJE ŻYCIE ZA OWCE
1. Jezus dobrowolnie składa życie w ofierze
2. Władza Jezusa nad życiem i śmiercią
3. Przyszłość naszego życia
Podsumowanie


MESJAŃSKA GODNOŚĆ JEZUSA
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Owczarnia Chrystusa
3. Jezus równy Ojcu
4. Chrystus Panem
Podsumowanie


CZŁOWIEK ISTOTĄ NIEWDZIĘCZNĄ
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Wielka niewdzięczność
3. Cnota wdzięczności
Podsumowanie


ZAPRZYJAŹNIONY DOM
1. Dobrodziejstwo domu rodzinnego
2. Objawienie się chwały Jezusa
3. Ufna modlitwa
Podsumowanie


BUDZENIE WIARY
1. Godzina działania Bożego
2. Boży wymiar śmierci
3. Wiara odpowiedzią na objawiającą się chwałę Bożą
Podsumowanie


PERSPEKTYWA ŻYCIA WIECZNEGO
1. Zwyczaje pogrzebowe
2. Dialog Jezusa z Martą i Marią
3. Zmartwychwstanie wielką tajemnicą naszej wiary
Podsumowanie


WSKRZESZENIE ŁAZARZA
1. Charakterystyka osób
2. Wzruszenie i płacz Jezusa
3. Przywrócenie Łazarza do życia
4. Wezwanie do wiary
Podsumowanie


ODWIECZNE PLANY BOŻE
1. Ostatni wielki znak
2. Zwołanie Wysokiej Rady w sprawie Jezusa
3. Proroctwo Kajfasza
4. Pascha żydowska i Pascha Jezusa
5. Urzeczywistnienie się planów Bożych
Podsumowanie


BŁOGOSŁAWIONE MARNOTRAWSTWO
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Pozorne marnotrawstwo
3. Symboliczne znaczenie gestu Marii
Podsumowanie


UROCZYSTY WJAZD DO JEROZOLIMY
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Król i Mesjasz
3. Siła manipulacji
Podsumowanie


GODZINA WYWYŻSZENIA CHRYSTUSA
1. Uniwersalny charakter misji Jezusa
2. Godzina uwielbienia Syna Człowieczego
3. Współuczestnictwo w chwale Chrystusa
Podsumowanie


WYNIESIENIE CHRYSTUSA DO CHWAŁY
1. Ludzkie oblicze Jezusa
2. Uwielbienie Bożego imienia
3. Sąd nad światem i wywyższenie Jezusa
4. Chodzenie w światłości
Podsumowanie


NIEWIARA W EKONOMII ZBAWIENIA
1. Niewiara wobec nauki Jezusa
2. Różne interpretacje tekstu o zatwardziałości serca
3. Umiłowanie ludzkiej chwały
Podsumowanie


CHRYSTUS OBJAWIENIEM BOGA
1. Wprowadzenie wyjaśniające
2. Osądzająca moc słowa Bożego
3. Światło niosące życie
4. Konieczność wiary w przyjęciu słowa Bożego
Podsumowanie


BIBLIOGRAFIA