EUCHARYSTIA BOSKI WĘDROWIEC Szkice z eucharystologii antropologicznej Zobacz większe

EUCHARYSTIA BOSKI WĘDROWIEC Szkice z eucharystologii antropologicznej

Nowy

Ks. Cezary Smuniewski, Anna Gąsior (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Theologumena
: Książki

22,00 zł

Opis

Książka pt. Eucharystia – Boski Wędrowiec. Szkice z eucharystologii antropologicznej ma służyć głębszemu odczytaniu tajemnicy człowieka w jego odniesieniu do sześciu zagadnień, które zostały podjęte w kolejnych rozdziałach. Chodzi o człowieka widzianego w perspektywie: eschatologicznej, mariologicznej, komunijnej, przemijania i wolności. Ostatni rozdział zatytułowany „Szata zmartwychwstałego Wędrowca” jest próbą podsumowania poprzez wskazanie na zmartwychwstałego Odkupiciela, który w Kościele jest odpowiedzią na pytania człowieka. Szczególnie te pytania, które rodzą się w kontekście liturgii i życia duchowego. Ksiązka nie jest kompletnym wykładem na temat Eucharystii a tym bardziej antropologii teologicznej. Nie ma w niej wyodrębnionych dwóch zasadniczych tematów: „Eucharystia i Trójca Święta”, a także „Eucharystia oraz Ofiara Chrystusa i nasza”. Brak ten nie jest wynikiem nieuwagi autora, wręcz przeciwnie – jest zamierzony. Te dwa tematy są bowiem obecne we wszystkich jej sześciu rozdziałach.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-027-4
rok wydania 2012
ilość stron 232
format 135x205 mm

Spis treści

Wykaz skrótów

Słownik

Wstęp
1. Dlaczego „Boski Wędrowiec”?
2. Dokąd mamy iść?
3. To naprawdę jest Ciało i Krew Chrystusa
4. O celach tej książki
5. Pamięci Księdza Roberta Skrzypka

Rozdział I
Wędrówka ku niebu – Eucharystia i życie wieczne
1. Bóg w Eucharystii daje życie
a) Pan Jezus jako „Chleb życia wiecznego”
b) Eucharystia karmi nas na życie wieczne
c) Dzięki Eucharystii nosimy w sobie życie Boże
d) Eucharystia leczy nas ze śmierci
e) Dzięki Eucharystii przemieniamy się w Chrystusa – zwycięzcę śmierci
2. Co z naszymi ciałami?
a) U źródeł kryzysu wiary w realność zmartwychwstania ciał
b) Eucharystia gwarancją zmartwychwstania naszych ciał
c) W jaki sposób zmartwychwstaną umarli i jakie będą mieli ciała?
d) Ciało Chrystusa strzeże naszych dusz na życie wieczne
3. Ku uczcie niebieskiej
a) Eucharystia jako zapowiedź radości uczty zbawionych
b) Nieporozumienia wokół znaczenia i symboliki uczty
c) Celebracja Mszy Świętej w „miejscu zmartwychwstania Pana Jezusa”
d) Msza Święta w Wieczerniku i „w ogrodzie”
e) Wiatyk – pokarm na drogę
4. Kościół modli się za zmarłych
a) U podstaw kryzysu modlitwy za zmarłych
b) Jesteśmy jedną wspólnotą ze zmarłymi
c) Modlitwa za zmarłych
d) Msza Święta za zmarłych
5. Dopowiedzenia
a) Z mszału Pawła VI
b) Z liturgii św. Jana Chryzostoma

Rozdział II
Chrystus przychodzący w Ciele i Krwi wziętych z Niewiasty
1. Maryja jako „Ziemia”
a) Słowo siane w sercu
b) Słowo w sercu Maryi
c) Głębia „Ziemi”
d) Z Maryi wyrasta Chrystus
e) „Ziemia” wydająca plon
f) …w nauczaniu kard. Stefana Wyszyńskiego
2. Maryja wyrażająca modlitwę całego Izraela
a) Niewiasta tęskniąca
b) Wesele w Kanie Galilejskiej
3. Dziękczynienie wcielonego Syna Bożego
a) Pismo Święte o dziękczynieniu
b) Dziękczynienie Chrystusa
c) Dziękczynienie Ojcu
d) Kościół sprawujący dziękczynienie
e) Syn dziękujący Matce
f) Za co Pan Jezus dziękuje swojej Matce?
4. Dopowiedzenia
a) Dopowiedzenie metropolity greckiego Stylianosa Harkianakisa
b) Eucharystia i Maryja fascynują podobnie
c) Dopowiedzenie z kaplicy Redemptoris Mater

Rozdział III
Komunia Święta uzdalniająca do przejścia przez ziemię
1. Przekroczenie granic
2. Nasze zjednoczenie z Chrystusem
3. Chrystus przyjmuje nas do siebie
4. Dzięki Eucharystii stajemy się krewnymi Pana Jezusa
5. Zjednoczenie przekraczające nasze oczekiwania
6. Chrystus przemienia nas w siebie
7. Komunia jednocząca nas z braćmi i siostrami
8. Komunia duchowa
a) Pielęgnowane pragnienie zjednoczenia z Chrystusem
b) „Panie, dawaj nam zawsze tego chleba!”
c) Dar dla chorych
d) Oczekując przyjścia Pana, jesteśmy z Nim zjednoczeni
e) Uzdolnienie do ofiary
f) Dar dostępny dla żyjących w związkach niesakramentalnych
g) Msza Święta w wielkim zgromadzaniu wiernych
h) Dopowiedzenie Hansa Ursa von Balthasara

Rozdział IV
Wędrówka z Chrystusem po drogach czasu
1. Przemijanie
a) Przemijanie a pokonany dramat człowieka
b) „Ku górze” czy „naprzód”?
c) Spotkanie w czasie eschatologicznym
2. Niedziela – celebracja w czasie
a) Niedziela objawiająca sens czasu
b) Celebracja niedzieli
c) „Trzeci dzień”
d) Chrystus – początek i koniec
3. Eucharystia i „wyprzedzanie czasu”
a) „Wyprzedzając czas”
b) Przemienienie Pana Jezusa
c) „Wybrał nas przed założeniem świata”
4. Maryja i „wyprzedzanie czasu”
a) Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny
b) Wcielenie Syna Bożego
c) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
5. Wychodząc ku przyszłości
a) Pośpiech – łaska i niebezpieczeństwo
b) Wiara, nadzieja i miłość – Maryja ucząca otwartości na przyszłość
6. Dopowiedzenie o zapisanych w niebie naszych imionach

Rozdział V
Chrystus Eucharystyczny przynoszący wolność
1. Ofiara Chrystusa dająca nam wolność
2. Wolność jako służba i dar z siebie
3. Adoracja przypieczętowaniem naszej wolności
4. Dopowiedzenia
a) O Arce Przymierza utraconej podczas niewoli
b) O polskiej pobożności eucharystycznej i maryjnej

Rozdział VI
Szata zmartwychwstałego Wędrowca
1. Zwyczajne i niezwyczajne szaty Pana Jezusa
2. Ojciec ubierający Syna w Ciało
3. Ojciec ubierający Syna w Kościół
4. Syn w szacie liturgii
5. Matka ubiera Syna
6. Nie bądź nagi. Kup białe szaty
7. Chrystus naszą szatą
8. Dopowiedzenia
a) O szacie Matki Bożej podczas Wniebowzięcia
b) Z dzieł bł. ks. Michała Sopoćki
c) O pomysłach przedziwnych

Zamiast zakończenia – „Wspólna wędrówka”.
Benedykt XVI mówi dzieciom o Eucharystii

Bibliografia
1. Magisterium Kościoła oraz nauczanie papieży
2. Ojcowie Kościoła oraz inni klasycy teologii
3. Opracowania