ZOBOWIĄZUJĄCE ZNAKI ŁASKI Sakramentologia moralna Cz. II Zobacz większe

ZOBOWIĄZUJĄCE ZNAKI ŁASKI Sakramentologia moralna Cz. II

Nowy

ks. Adam Kokoszka

: Academica
: Teologia moralna
: Książki

15,00 zł

Opis

Zobowiązujący dar osobowego oddania się Chrystusa w Eucharystii oraz zobowiązujące wezwanie do szczególnego uczestnictwa w kapłaństwie Chrystusa, autor uczynił przedmiotem rozważań części drugiej Sakramentologii moralnej. Te dwa sakramenty Wieczernika Wielkiego Czwartku, jak wielokrotnie przypomina Jan Paweł II, łączy nierozerwalna więź, która na płaszczyźnie powinności moralnych jest więzią komplementarną.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733293-4-8
rok wydania 2011
typ wydania1 IV poprawione
ilość stron 172
format A5

Spis treści

Wykaz skrótów

1. EUCHARYSTIA ZOBOWIĄZUJĄCYM DAREM OSOBOWEGO ODDANIA SIĘ CHRYSTUSA
1.1. Wprowadzenie w eucharystyczne misterium
1.1.1 Określenia misterium Eucharystii
1.1.2 Zbawcza obecność Chrystusa w sakramencie Eucharystii
1.1.3 Ofiara Eucharystyczna
1.1.4 Komunia św. sakramentalnym darem
1.2. Aspekty teologiczno-prawne dotyczące sprawowania Ofiary Eucharystycznej
1.2.1 Znaczenie Liturgii Słowa
1.2.2 Materia i forma sakramentu Eucharystii
1.2.3 Szafarz Eucharystii
1.2.4 Udział wiernych
1.2.5 Owoce Mszy św.
1.2.6 Aplikacja owoców Mszy św.
1.2.7 Msza św. jako pomoc duszom zmarłych
1.2.8 Liczba Mszy św. celebrowanych przez kapłana w jednym dniu
1.2.9 Zachowanie rytu celebracji Najświętszej Ofiary
1.3. Źródła obowiązku sprawowania Eucharystii
1.3.1 Święcenia kapłańskie
1.3.2 Stanowisko duszpasterskie
1.3.3 Prośba wiernych – przyjęta ofiara mszalna
1.3.4 Przekazywanie ofiar mszalnych
1.4. Moralny obowiązek przyjmowania Komunii św.
1.4.1 Konieczność przyjmowania Komunii św.
1.4.2 Kto może przyjmować Komunię św.?
1.4.3 Pierwsza Komunia św. dzieci
1.4.4 Częsta Komunia św.
1.4.5 Komunia św. jako Wiatyk
1.4.6 Kto jest szafarzem Komunii św.?
1.5. Dyspozycje moralne przyjmującego Komunię św.
1.5.1 Przygotowanie duszy
1.5.2 Przygotowanie ciała
1.6. ADORACYJNY KULT NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
1.6.1 Adoracja wspólnotowa
1.6.2 Adoracja osobista
1.7. Specyfika zobowiązań moralnych sakramentu Eucharystii
1.7.1 Wezwanie do miłości
1.7.2 Wezwanie do jedności
1.7.3 Wezwanie do apostolstwa
BIBLIOGRAFIA

2. KAPŁAŃSTWO SŁUŻEBNE ZOBOWIĄZUJĄCYM WEZWANIEM DO SZCZEGÓLNEGO UCZESTNICTWA W KAPŁAŃSTWIE CHRYSTUSOWYM
2.1. Natura kapłaństwa służebnego
2.1.1 Kapłańska misja apostołów
2.1.2 Sukcesja apostolska
2.1.3 Sakrament święceń
2.2. Moralno-prawne wymogi stawiane kandydatom do święceń
2.2.1 Powołanie kapłańskie
2.2.2 Wolność od przymusu
2.2.3 Wiek kanoniczny
2.2.4 Wymagania do ważności święceń
2.2.5 Wymagania do godziwości święceń
2.3. Moralno-prawne wymagania płynące z posługi prezbiterów
2.3.1 Przepowiadanie
2.3.2 Uświęcanie
2.3.3 Kierowanie Ludem Bożym
2.4. Szczególne zobowiązania moralno-prawne płynące z sakramentu święceń
2.4.1 Posłuszeństwo kapłańskie
2.4.2 Sprawowanie Liturgii Godzin
2.4.3 Prawo i ślub celibatu
2.5. Moralne zobowiązania dotyczące osobistego życia kapłana
2.5.1 Modlitwa osobista
2.5.2 Pobożność maryjna
2.5.3 Kapłańskie braterstwo
2.5.4 Stała formacja intelektualna
2.5.5 Styl życia „nie z tego świata”
2.5.6 Duch kapłańskiego ubóstwa
Bibliografia