PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W SUMMA THEOLOGIAE ŚW. TOMASZA Z AKWINU Zobacz większe

PNEUMATOLOGICZNY WYMIAR MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W SUMMA THEOLOGIAE ŚW. TOMASZA Z AKWINU

Nowy

Paweł Duda

: Teologia moralna, Teologia dogmatyczna
: Książki

20,00 zł

Opis

Dziełem teologicznym, które wywarło największy wpływ na kształt teologii jest Summa theologiae św. Tomasza z Akwinu. Stanowi ona wciąż niewyczerpane źródło inspiracji dla rozważań teologicznych. Aktualność niepokojącego pytania: w jaki sposób człowiek może wypełnić wielkie wymagania w dziedzinie działania postawione mu przez Boga? wskazał papież Jan Paweł II w encyklice „moralnej” Veritatis splendor. Autor tej książki próbuje odpowiedzieć na nie ukazując obecność i działanie Ducha Świętego w życiu moralnym chrześcijanina poprzez analizę wykładu moralności chrześcijańskiej oraz rozważań o Duchu Świętym w traktacie SUMMA THEOLOGIAE św. Tomasza.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733250-3-6
rok wydania 2007
typ wydania1 I
ilość stron 180
format 165 x 235 mm