KATECHUMEN –  CHRZEŚCIJANIN –  WIERNY Zobacz większe

KATECHUMEN – CHRZEŚCIJANIN – WIERNY Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym

Nowy

ks. Antoni Żurek

: Teologia dla wszystkich
: Książki

22,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-502-6
rok wydania 2017
ilość stron 202
format 125 x 195 mm

Spis treści

Wstęp


1. PRZYGOTOWANIE DO CHRZTU W KOŚCIELE STAROŻYTNYM
1.1. Kandydaci
1.2. Przygotowanie dalsze           
a) Zanim „poganin” poprosił o chrzest
b) Gdy już zapadła decyzja
c) Pierwszy egzamin
d) Dlaczego nie wszyscy mogli zostać przyjęci?
1.3. Katechumen        
1.4. „Jeszcze nie teraz…”           
1.5. Przygotowanie bliższe           
a) Zapisanie się na listę
b) Ubiegający się o chrzest (competentes)
1.6. Katechezy           
a) „Disciplina arcani”
b) Egzorcyzmy
c) Skrutynia
d) „Traditio”et redditio symboli
e) „Ojcze nasz
1.7.Wielki Piątek          


2. CHRZEST
2.1. „Udzielajcie chrztu..”           
2.2. Przed świtem w Wielkanoc, w „wodzie żywej”
2.2. W baptysterium
2.4. Zwyczaje lokalne            


3. BIERZMOWANIE
3.1. „Dar Ducha Świętego”           
3.2. Obrzęd bierzmowania           
a) włożenie rąk
b) namaszczenie krzyżmem
3.3. Namaszczenie Duchem Świętym           


4. WTAJEMNICZENIE CHRZEŚCIJAŃSKIE
4.1. Pierwszy raz na Eucharystii           
4.2. Katechezy mistagogiczne           
4.3. Dojrzali chrześcijanie            


5. WOKÓŁ CHRZTU
5.1. Chrzest krwi           
5.2. Chrzest dzieci        
5.3. Chrzest w niebezpieczeństwie śmierci           
5.4. Kontrowersje chrzcielne           
5.5. Chrzest władców i narodów           
a) Chrzest króla Tyrydatesa i Armenii
b) Chrzest Chlodwiga i Franków


Zakończenie