Język homilii i kazań Zobacz większe

Język homilii i kazań

Nowy

Katarzyna Skowronek (red.), ks. Wiesław Przyczyna (red.)

: Teolingwistyka
: Książki

Język homilii i kazań

Więcej szczegółów

39,00 zł

Opis

Monografia poświęcona językowi homilii i kazań ma charakter przekrojowy i składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej. W części teoretycznej autorzy rozwijają zagadnienia terminologiczne, definicyjne i genologiczne dotyczące kazań i homilii, głównie w perspektywie Magisterium Kościoła. W drugiej części zebrane zostały studia empiryczne analizujące skalę i zakres różnych zjawisk językowych i pozajęzykowych, które we współczesnych polskich homiliach i kazaniach są obecne. Poświęcone one zostały między innymi wybranym wątkom treściowym, a także formom ich stylizacji (np. obecności stylu potocznego, dialogu czy elementów regionalnych). Refleksji doczekała się też tematyka obrazów symbolicznych i metafor, a także innowacji językowych lub gatunkowych w tych typach wypowiedzi zastosowanych. Współautorzy tej publikacji podejmują się analizy homilii i kazań wybitnych bądź znanych mówców Kościoła katolickiego w Polsce (m.in. abp. Grzegorza Rysia, abp. Sławoja Leszka Głódzia, bp. Józefa Zawitkowskiego, bp. Antoniego Dydycza, o. Adama Szustaka, ks. Józefa Tichnera, ks. Edwarda Stańka, ks. Eugeniusza Burzyka czy ks. Piotra Pawlukiewicza), ale również kazań luterańskich kobiet.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-709-9
rok wydania 2020
ilość stron 348
format A5

Spis treści

Wstęp


I. Język homilii i kazań. Aspekty teoretyczne


Wiesław Przyczyna,Pojęcie homilii i kazania. Ujęcie homiletycznoteologiczne


Izabela Rutkowska, Papież Franciszek o języku głoszenia Ewangelii


Henryk Sławiński, Homiletyka współczesna o języku kazań i homilii


Agnieszka Sieradzka-Mruk, Jak buduje się tekst współczesnej homilii? Z frazematyki gatunku


II. Język homilii i kazań. Studia empiryczne


Marcin Majewski, Biblijne nauczanie o. Adama Szustaka OP – dwa przypadki


Katarzyna Trefler-Smyczek, Przekaz Ewangelii w duchu nowej ewangelizacji na przykładzie wybranych homilii i kazań


Kalina Wojciechowska, Dobrotliwy i matczyny czy surowy i ojcowski? Obraz Boga w kazaniach luterańskich kobiet


Marzena Makuchowska, Pamięć o Żydach we współczesnych homiliach katolickich


Teresa Zawojska, Treść, argumentacja i język współczesnych homilii dla młodzieży [bp. Antoniego P. Dydycza]


Wiesława Tomaszewska, Sztuka słowa mówionego. Analiza literaturoznawcza homilii mszalnych ks. Edwarda Stańka w świetle poetyki ustnej


Joanna Sobczykowa,Między wzniosłością a potocznością. O pewnym „kazaniu gorętszym” [bp. Józefa Zawitkowskiego]


Agata Paszkowska-Pogorzelska, O sacrum językiem profanum – szansa czy zagrożenie? O potoczności w kazaniach ks. Piotra Pawlukiewicza


Marcin Godawa, Rola gwary podhalańskiej w wybranych kazaniach ks. Józefa Tischnera


Iwona Pałucka-Czerniak, Nastawienie na dialog w kazaniach Józefa Zawitkowskiego


Michał Machura, Przyciąganie uwagi i obrazowanie w homiliach ks. Piotra Pawlukiewicza


Beata Ramczykowska, Typy metafor jako środek perswazji w dyskursie kaznodziejskim po roku 1989


Aleksandra Kurzep, Metafory o charakterze podniosłym w kazaniach ks. abp. Sławoja Leszka Głódzia


Beata Drabik, Kwitnący krzew czy pęknięta cysterna? Obrazowanie miłości w homiliach ślubnych – perspektywa kognitywna i retoryczna


Renata Bizior, Od mikrokazań do memów. O małych formach kaznodziejskich ks. Eugeniusza Burzyka w kontekście nowej ewangelizacji


Małgorzata Wojtaszek, Teatralność wystąpień abp. Grzegorza Rysia