Język w liturgii Zobacz większe

Język w liturgii

Nowy

Beata Drabik (red.), ks. Wiesław Przyczyna (red.)

: Teolingwistyka
: Książki

46,00 zł

Opis

Niniejsza książka jest już czternastą pozycją, która ukazuje się w serii „Teolingwistyka”. Jednocześnie jest to pierwsze w Polsce opracowanie, które w sposób tak szeroki podejmuje zagadnienie języka tekstów liturgicznych. Ten niezwykle ważny wymiar Kościoła, jakim jest liturgia, doczekał się do tej pory licznych i wnikliwych opracowań teologicznych, ale niestety zdecydowanie rzadziej był obiektem dociekań ze strony językoznawców. Prezentowane opracowanie wypełnia więc istotną lukę w refleksji poświęconej tekstom liturgicznym.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-533-0
rok wydania 218
ilość stron 454
format A5

Spis treści

Wprowadzenie


Część I: Wokół pojęcia liturgii
Bogusław Migut, Misteryjna natura liturgii
Władysław Chaim, Narracyjna struktura liturgii i problem jej zrozumiałości
Izabela Rutkowska, „Liturgia” i „mistyka” jako pojęcia wzajemnie od siebie zależne
Zbigniew Pasek, Sakramenty jako performatywne akty mowy. Propozycja teoretyczna do badań nad magicznością tekstów religijnych


Część II: Jezyk tekstów liturgicznych
Kazimierz Matwiejuk, Język narodowy w liturgii
Beata Drabik, Czy język w liturgii to język zrozumiały i komunikatywny? Próba językoznawczej diagnozy
Jan Kamieniecki, Język tekstów wprowadzających do obrzędów sakramentów i pogrzebu w liturgii katolickiej
Witold Ostafiński, O komunikatywności języka modlitwypowszechnej
Sławomir Płusa, Symboliczny język prefacji mszalnych
Danuta Krzyżyk, Helena Synowiec, Jak się mówi o Bogu i do Boga w modlitwach eucharystycznych w mszach z udziałem dzieci
Andrzej Kominek, Chorzy i umierający w świetle tzw. ról semantycznych (na podstawie tekstów rytuału dla chorych)
Marek Saj, Sakramentalia – jasność i niejasność pojęć
Katarzyna Czarnecka, Uwagi o języku komentarza liturgicznego
Michał Machura, Wiesław Przyczyna, Mszał rzymski dla diecezji polskich” w świetle zasad pisowni słownictwa religijnego (na przykładzie tekstów prefacji i modlitw eucharystycznych)


Część III: W poszukiwaniu języka komunikatywnego
Jacek Nowak, Tłumaczenie tekstów liturgicznych
Stanisław Czerwik, Uwagi do polskich przekładów łacińskiej terminologii liturgicznej
Marek Lis, Dlaczego „dziewięć” to „trzy”? O przekładzie liczebników w lekcjonarzach
Renata Przybylska, Kształt językowo-stylistyczny nowego tłumaczenia mszału rzymskiego na podstawie wybranych tekstów
Jadwiga Kowalikowa, Modernizacja tekstów liturgicznych z perspektywy warsztatu językowego autora ich nowej wersji
Joanna Pietrzak-Thébault, Język liturgiczny a język standardowy – praktyka języka francuskiego, postulaty dla języka polskiego
Karina Jarzyńska, Projekt polskiego języka liturgicznego zawarty w pracach ks. Józefa Sadzika i Czesława Miłosza


Część IV: Z doświadczeń innych Kościołów i wspólnot
Przemysław Nowakowski, Problem reformy języka liturgii bizantyjsko-słowiańskiej na lokalnym soborze (Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej) w Moskwie 1917-1918
Iwona Pałucka-Czerniak, Modlitwa powszechna w Kościele Ewangelicko-Augsburskim na materiale wybranych ksiąg liturgicznych – ujęcie genologiczne
Izabela Winiarska-Górska, Od staropolskich kancjonałów oraz agend do „Śpiewnika ewangelickiego” – polszczyzna dawnych oraz współczesnych ksiąg liturgicznych polskich ewangelików
Aleksander Gomola, Propozycje liturgiczne Kościoła kobiet (Women Church) – analiza językoznawcza