FUNKCJE WYPOWIEDZI RELIGIJNYCH Zobacz większe

FUNKCJE WYPOWIEDZI RELIGIJNYCH

Nowy

ks. Wiesław Przyczyna, Renata Przybylska,

: Teolingwistyka
: Książki

30,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-165-3
rok wydania 2014
ilość stron 296
format A5

Spis treści

Od redakcji

Tomasz Węcławski
Funkcja sakralna wypowiedzi religijnej. Aspekt teologiczny

Dorota Zdunkiewicz-Jedynak
Funkcja sakralna w tekstach i w języku. Perspektywa językoznawcy

Zdzisław J. Kijas OFMConv
Funkcje wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Spojrzenie teologa

Renata Przybylska
Język teologii a komunikacja religijna z perspektywy językoznawczej

Piotr Włodyga OSB
Funkcje przekładu Biblii. Widzenie teologa

Stanisław Koziara
Funkcje przekładów biblijnych. Spojrzenie językoznawcy

Ks. Andrzej Żądło
Funkcje modlitwy ustalonej: liturgicznej i pozaliturgicznej. Ujęcie teologiczne

Marzena Makuchowska
Funkcje modlitwy ustalonej liturgicznej i „prywatnej”. Aspekt językoznawczy

Ks. Jan Machniak
Funkcje modlitwy spontanicznej w ujęciu teologa

Maria Wojtak
Funkcje modlitwy wotywnej jako przejawu pobożności spontanicznej. Spojrzenie językoznawcy

Ks. Wiesław Przyczyna
Funkcje homilii. Aspekt teologiczny

Bożena Matuszczyk
Funkcje wypowiedzi kaznodziejskiej. Widzenie językoznawcy

Kazimierz Misiaszek SDB
Funkcje wypowiedzi katechetycznej. Perspektywa teologiczna

Jadwiga Kowalikowa
Funkcje katechezy z perspektywy językoznawczej

Grzegorz Kubski
Listy Episkopatu Polski w ujęciu teologicznym

Joanna Sobczykowa
Funkcje listów pasterskich z perspektywy językoznawcy

Ks. Andrzej Draguła
Funkcje rozmowy ewangelizacyjnej. Spojrzenie teologa

Małgorzata Nowak
Funkcje rozmowy ewangelizacyjnej. Ujęcie językoznawcze

Krzysztof Marcyński SAC
Funkcje wypowiedzi religijnych w mediach w ujęciu teologa mediów

Dorota Sarzyńska
Funkcje wypowiedzi religijnych w mediach. Perspektywa językoznawcza