TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom XXIX/2 Zobacz większe

TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom XXIX/2

Nowy

ks. Andrzej Michalik

: Tarnowskie Studia Teologiczne
: Studia interdyscyplinarne
: Książki

16,00 zł

Opis

Najnowszy numer „Tarnowskich Studiów Teologicznych” (t. 29/2 [2010]), czasopisma wydawanego przez Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII w Krakowie, zawiera następujące artykuły: Działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej w latach 1937-1939 (ks. L. Rojowski), Synody Biskupów papieża Jana Pawła II (ks. T. Rozkrut), Nowosądecki modlitewnik Złoty ołtarz (ks. J. Szczych), Sakrament chrztu jako zobowiązanie do świętości (ks. H. Szmulewicz), Przeszkoda pokrewieństwa w rozwoju prawno-historycznym (ks. M. Zborowski). Ponadto w periodyku znajdują się sprawozdania i materiały z życia Wydziału oraz recenzje książek.

Więcej informacji

ilość stron 160
format B5

Spis treści

ARTYKUŁY

Ks. Leszek Rojowski:
Działalność Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej w latach 1937-1939

Ks. Tomasz Rozkrut:
Synody Biskupów papieża Jana Pawła II

Ks. Jan Szczych:
Nowosądecki modlitewnik Złoty ołtarz. Treść i znaczenie pastoralne

Ks. Henryk Szmulewicz:
Sakrament chrztu jako zobowiązanie do świętości

Ks. Marek Zaborowski:
Przeszkoda pokrewieństwa w rozwoju prawno-historycznym

SPRAWOZDANIA I MATERIAŁY

RECENZJE