ROSYJSKA METAFIZYKA RELIGIJNA Zobacz większe

ROSYJSKA METAFIZYKA RELIGIJNA

Nowy

Wojciech Kowalski, Teresa Obolevitch

: Filozofia, Studia interdyscyplinarne
: Książki

15,90 zł

Opis

Niniejsza książka stanowi owoc Konferencji pt. Rosyjska metafizyka religijna, zorganizowanej przez Katedrę Metafizyki Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w grudniu 2008 r. w ramach cyklu Metafizyka i obrzeża. Proponowane uwadze Czytelnika teksty (wygłoszone referaty oraz opracowania zainspirowane zagadnieniami podjętymi podczas konferencji) w dużej mierze koncentrują się wokół klasycznego eseju Mikołaja Bierdiajewa pt. Religijny charakter filozofii rosyjskiej.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733270-1-6
rok wydania 2009
ilość stron 208
format A5

Spis treści

Przedmowa

Janusz Dobieszewski
Rosyjskie warunki możliwości metafizyki

Paweł Rojek
Rosyjski projekt filozofii teologicznej

Teresa Obolevitch
Wiara jako locus philosophicus myśli rosyjskiej

Andrzej Ostrowski
Problem metafizycznej możliwości podmiotu w kontekście rozważań nad zagadnieniem Boga u Lwa Karsawina

Lilianna Kiejzik
Sergiusz Bułgakow i metafizyka (historia pewnego oskarżenia o herezję)

Leszek Augustyn
Prawda i religia. Problem filozofii religijnej w twórczości filozoficznej Sergiusza N. Bułgakowa i Siemiona L. Franka

Barbara Czardybon
Cogito, ergo est ens absolutum. Ontognoseologia S.L. Franka

Marek Kita
Filozofie siostrzane? O pokrewieństwie duchowym rosyjskich i włoskich „ontologistów”

Julia Żylina-Chudzik
Metafizyka imienia o. Pawła Florenskiego

Marta Kuty
Metafizyka Erosa w ujęciu Borysa Wyszesławcewa

Paweł Wójs
Wszechmoc Boga i rozum ludzki. Lwa Szestowa krytyka filozofii racjonalistycznej