Słowa Chrystusa Zobacz większe

Słowa Chrystusa

Nowy

Michel Henry

: Biblioteka Religioni et Litteris
: Studia interdyscyplinarne
: Książki

24,90 zł

Opis

Przez wieki Słowo Boga było przyjmowane bezpośrednio jako Jego Słowo. Sytuacja ta stopniowo zmieniała się na gorsze w czasach nowożytnych. Nie tylko dlatego że nauczanie tego Słowa – niezbędne do przekazywania kolejnym pokoleniom – zostało wykluczone w instytucjach edukacji publicznej z nauczania powszechnego, objęte zakazem w bezlitosnej walce wydanej chrześcijaństwu przez totalitarny dogmatyzm państw zwanych „demokratycznymi”. To w rzeczywistości porządek całego świata, wraz z jego wszechobecnym materializmem, jego odrażającymi ideałami sukcesu społecznego, pieniędzy, władzy, szybkiej przyjemności, ekshibicjonizmu i podglądactwa, jego deprawacja wszelkiego rodzaju, adorowanie nowych idoli, „podludzkich” maszyn, wszystkiego, co jest mniej niż człowiekiem, redukcja człowieka do wymiaru biologicznego, a przez to do tego, co bierne – wszystko to (czego odbiciem stało się nauczanie, na przemian skandaliczne, ślepe czy groteskowe) tworzy nieprzerwany zgiełk aktualności z niezwykłymi wydarzeniami, jarmarcznymi kuglarzami, które na zawsze zakrywają ciszę, a w której rozlega się niesłyszane już przez nas słowo (z „Posłowia” tłumacza).

Więcej informacji

ISBN 978-83-733277-9-5
rok wydania 2010
ilość stron 138
format B5

Spis treści

Przedmowa:
Jean Greisch
Słowa Chrystusa, testament filozoficzny
1. „Adamie, gdzie jesteś?” To, co „nowy Adam” uczy nas o nas samych.
2. „Za kogo mnie uważacie? ”Samookreślenie Chrystusa jako Słowa Życia.
3. „Jakim prawem to mówi?” Prawda i Życie.
4. „Niezrozumienie dotyczące świętego Jana” i jego stawka fenomenologiczna.

Wstęp

Rozdział I:
Słowa Chrystusa postrzeganego jako człowieka, kierowane do ludzi w ich języku, które mówią im o nich samych.

Rozdział II:
Rozkład świata ludzkiego jako następstwo słów Chrystusa

Rozdział III:
Przewrót kondycji ludzkiej dokonany przez słowo Chrystusa

Rozdział IV:
Słowa Chrystusa adresowane do ludzi w ich języku, które mówią im już nie o nich lecz o nim samym. Potwierdzenie jego kondycji boskiej

Rozdział V:
Słowa Chrystusa o sobie samym: Reafirmacja jego kondycji boskiej

Rozdział VI:
Pytanie o prawomocność słów wypowiedzianych przez Chrystusa o sobie samym

Rozdział VII:
Słowo świata, słowo życia

Rozdział VIII:
Słowo Boga Samo-usprawiedliwienie słów wypowiedzianych przez Chrystusa o sobie

Rozdział IX:
Słowa Chrystusa o trudności ludzkiego rozumienia Słowa

Rozdział X:
Słowa Chrystusa o ludzkiej możliwości słuchania Słowa?

Zakończenie:
Słuchać Słowa. Co Chrystus powiedział w synagodze w Kafarnaum

Słowo od tłumacza