TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom XXXI/zeszyt okolicznościowy Zobacz większe

TARNOWSKIE STUDIA TEOLOGICZNE Tom XXXI/zeszyt okolicznościowy

Nowy

ks. Andrzej Michalik

: Tarnowskie Studia Teologiczne
: Studia interdyscyplinarne
: Książki

20,00 zł

Opis

„Bogu niech będą dzięki za dobro, które stało się naszym udziałem w ciągu minionych lat dzięki biskupowi Wiktorowi – za to, że przeprowadził Kościół tarnowski z wiarą, nadzieją i miłością przez próg nowego tysiąclecia. Naszą wdzięczność wyrażamy również poprzez ten specjalny, dedykowany księdzu arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, tom «Tarnowskich Studiów Teologicznych», który stara się przybliżyć czytelnikowi te płaszczyzny życia Kościoła oraz przestrzenie duszpasterskiej aktywności, które znamionowały pasterską posługę biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Różnorodność zagadnień podjętych przez Autorów poszczególnych artykułów rzuca światło na bogatą mozaikę wydarzeń zapisanych w historii ostatnich czternastu lat diecezji tarnowskiej” (ze Słowa Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża).

Więcej informacji

rok wydania 2012
ilość stron 306
format B5

Spis treści

Bp Andrzej Jeż
Słowo Biskupa Tarnowskiego

Bp Władysław Bobowski
Kochać Kościół

Bp Wiesław Lechowicz
Parafia żywą wspólnotą wiary i świadectwa

Ks. Jan Bartoszek
Wychowywać i formować religijnie w szkole Maryi i świętych

Ks. Robert Biel
W trosce o życie konsekrowane

Ks. Krzysztof Czermak
Aktualne określenie misji i jej praktyczne uwarunkowania

Ks. Paweł Górski
Jak głosić Chrystusa młodemu człowiekowi dzisiaj?

Ks. Adam Kokoszka
Duchowość życia kapłańskiego z perspektywy formacji permanentnej

Ks. Janusz Królikowski
Studium teologii i apostolat w świetle doświadczenia duchowego i teologii św. Tomasza z Akwinu

Ks. Piotr Łabuda
„Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne…” (2 Tm 3,16). Proforystyka biblijna jako szczególne zadanie współczesnego duszpasterstwa

Ks. Bolesław Margański
Biskup liturgiem w Kościele partykularnym

Ks. Andrzej Michalik
Czy dzisiaj jest jeszcze komuś potrzebne „nauczanie Kościoła”?

Ks. Tadeusz Michalik
Rodzina miejscem przekazywania wiary i wzrastania w wierze

Ks. Jacek Nowak
Seminarium duchowne – serce diecezji i źrenica biskupiego oka

Ks. Czesław Noworolnik
Kościół partykularny w Kościele powszechnym. Szkic na przykładzie relacji Kościoła, który jest w Tarnowie, do Kościoła powszechnego

Ks. Wiesław Piotrowski
Ruchy i stowarzyszenia darem Bożym dla nowej ewangelizacji

Ks. Bogusław Połeć
Katecheza czy religia w szkole? Ewangelizacja czy katechizacja w szkole?

Ks. Leszek Rojowski
„Caritas to przede wszystkim ludzie” – Kościół dobroczynny

Ks. Grzegorz Rzeźwicki
Formacja liturgiczna w parafii

Ks. Ireneusz Stolarczyk
Społeczny wymiar misji Kościoła

Ks. Adam Nita, ks. Marek Podgórski
Kalendarium posługi pasterskiej biskupa Wiktora Skworca w diecezji tarnowskiej 1998-2011