NOWOŚĆ Kościół Chrystusa Zobacz większe

Kościół Chrystusa

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Scripturae Lumen
: Książki

Kościół Chrystusa

Więcej szczegółów

99,00 zł

Opis

Tematem kolejnego tomu serii wydawniczej „Scripturae Lumen” jest Kościół Chrystusa. Ujęte w krótkim tytule zagadnienie autorzy poszczególnych artykułów jak zawsze starają się przedstawić bardzo szeroko i wieloaspektowo – w świetle tekstów biblijnych (część „Scripturae”) oraz innych dyscyplin naukowych (część „Lumen”). Dopełnieniem całości są teksty poświęcone bieżącym sprawom z życia Kościoła oraz innym problemom badawczym („Actualia”). Publikację wieńczą „Omówienia i recenzje” wybranych wydawniczych.

Niniejszy tom dedykowany jest ks. dr. hab. Andrzejowi Michalikowi, prof. UPJPII, w 65. rocznicę urodzin.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-778-5
rok wydania 2021
ilość stron 668
format B5
oprawa Miękka
Wydawnictwo Biblos

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Ks. Adam Kumorek
Ks. dr hab. Andrzej Michalik Curriculum vitae


Ks. Adam Kumorek
Dorobek naukowy ks. dra hab. Andrzeja Michalika, prof. UPJPII


SCRIPTURAE


Małgorzata Damasiewicz
Miłosierdzie Boże w Starym Testamencie


Ks. Józef Błażej Łach
Deuteronomistyczno-eklezjalne mowy w epilogu Księgi Jozuego i ich przesłanie kerygmatyczno-teologiczne


Ks. Grzegorz M. Baran
Znaczenie Pawłowego terminu episkopos w świetle antycznej literatury greckiej oraz tradycji biblijnej


Ks. Michał Bednarz
Pełnia czasów jako drugi etap historii zbawienia (na podstawie Ewangelii)


Ks. Adam Dynak
Jezus – osoba – wspólnota. Eklezjologia sceny uzdrowienia paralityka (Mk 2,1-12)


Ks. Piotr Łabuda
Maryja – Matka Kościoła (Ga 4,4-5)


LUMEN


Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Młodość Kościoła w oparciu o Adhortację apostolską Christus vivit papieża Franciszka


Ks. Marek Kluz
Urzeczywistnianie wspólnoty Kościoła na wzór Maryi powinnością moralną chrześcijanina


Ks. Janusz Królikowski
Liturgia „fons et culmen” życia Kościoła


Ks. Janusz Królikowski
Kultowy charakter sakramentów i problem ich „samoczynności”


Ks. Adam Kumorek
Powołanie i misja Dwunastu w procesie powstawania Kościoła


Ks. Norbert Mojżyn
Eklezjalny wymiar ikon Ducha Świętego


Izabella Smentek
Objawienie Syna Bożego w paruzji


Izabella Smentek
Kościół święty. Pół wieku po II Soborze Watykańskim


Ks. Antoni Żurek
Eklezjalny wymiar pokuty w starożytnym Kościele


ACTUALIA


Paweł Beyga
Wybrane teologiczne wątki w obrzędzie błogosławieństwa kobiety po urodzeniu dziecka według polskiego rytuału z 1963 roku


Ks. Piotr Cebula
Racjonalne oblicze rozwoju. Explicit reasoning i implicit reasoning w koncepcji rozwoju Johna H. Newmana


Ks. Grzegorz Franczyk
Uwarunkowania wychowawcze wobec zjawiska agresji w szkole


Ks. Stanisław Garnczarski
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w wybranych dawnych drukach


Ks. Robert Kantor
Obowiązki duchowieństwa w statutach III Synodu Diecezji Tarnowskiej


Bartłomiej K. Krzych
Archiwum Prefektury Ceremonii Papieskich i Diaria caeremoniarum – niezbadany skarbiec historii liturgii, Rzymu i papiestwa


Ks. Paweł Marzec
Teologicznomoralne aspekty wychowania patriotycznego w rodzinie


Ks. Łukasz Niepsuj
Logika rynku, logika państwa i logika daru. Koncepcja modelu gospodarczego w świetle katolickiej nauki społecznej i Szkoły Austriackiej w ekonomii


Ks. Adam Olszewski
Czy teologia jest nauką?


Ks. Wiesław Pieja
Zdrowie moralne w duchu chrześcijańskiego personalizmu


Ks. Stanisław Sojka
Kultura antyczna pedagogiem in Christum?


Aleksander Sosnowski
Modlitwa Jezusa jako klucz do chrystologii w nauczaniu Josepha Ratzingera


Grzegorz Sudoł
„Wyobraźnia miłosierdzia” odpowiedzią na zjawisko ubóstwa


Ks. Piotr Turek
Demokratyzacja prawdy i absolutyzacja wolności jako przyczyny schyłku kultury Zachodu w ujęciu abpa Józefa Życińskiego


Ks. Zbigniew Wolak
Metodologiczne problemy stosowania logiki w filozofii i teologii u ks. Jana Salamuchy i o. Józefa Bocheńskiego


Ks. Stanisław Wszołek
Argument za stworzeniem z Sumy teologicznej I, 44, 1


RECENZJE I OMÓWIENIA


Stanisław Wielgus, Badania nad Biblią w Starożytności i Średniowieczu (Rozprawy Wydziału Filozoficznego 49), Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1990, ss. 412. (Wanda Bajor)


Abp Jerzy Ablewicz, Kazania o kapłaństwie, red. A. Kokoszka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2018, ss. 428. (ks. Jan Bartoszek)


„Dla dobra Jego Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Księga Pamiątkowa Księdza Profesora Antoniego Paciorka z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. Grzegorz M. Baran, Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2019, ss. 542. (Ks. Adam Dynak)


Marek Kluz, Klejnoty Kościoła. Wspólnototwórczy wymiar sakramentologii Benedykta XVI, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie – Wydawnictwo Naukowe, 2018, ss. 216. (Ks. Paweł Marzec)


Jacek Pulikowski, RodzinaNajważniejsza firma świata, Nowy Sącz: Wydawnictwo RTCK, 2019, ss. 167. (Cyprian Janusz Moryc OFM)


Paweł Rojek, Liturgia dziejów. Jan Paweł II i polski mesjanizm, Kraków: Wydawnictwo M, 2016, ss. 332. (Ks. Mateusz Switek)


Sny prorocze, sny wieszcze, objawienia Boże przez sny w tradycji starotestamentalnej, red. Grzegorz M. Baran, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 2017, ss. 308. (Ks. Franciszek Wielgut)


Ks. Marek Jagodziński, Eschatologia dzisiaj, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018, ss. 128. (Ks. Sylwester Jaśkiewicz)


Ks. Janusz Lemański, ks. Henryk Witczyk, ks. Bogdan Czyżewski, ks. Jerzy Szymik, ks. Edward Sienkiewicz, Miłosierdzie a sprawiedliwość (Studia i Rozprawy 47), Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017, ss. 186. (Ks. Sylwester Jaśkiewicz)