Wtajemniczenie chrześcijańskie Zobacz większe

Wtajemniczenie chrześcijańskie

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Opis

Obecny, dziesiąty już tom serii „Scripturae Lumen” poświęcony jest tematyce wtajemniczenia chrześcijańskiego. Artykuły zebrane w pierwszej części („Scripturae”) jak zawsze zawierają opracowanie głównego tematu w świetle tekstów biblijnych. Z kolei druga część („Lumen”) zajmuje się tym samym tematem od strony innych dyscyplin. Trzecia część natomiast („Actualia”) dotyczy bieżących spraw związanych z życiem Kościoła. Tom zawiera również przekład Homilii XV do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian św. Jana Chryzostoma. Całość zamyka dział „Recenzje i omówienia”.

Niniejszy tom dedykowany jest ks. infułatowi Adamowi Kokoszce obchodzącemu w tym roku siedemdziesiątą rocznicę urodzin.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-606-1
rok wydania 2018
ilość stron 648
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Ks. Grzegorz M. Baran,
Ksiądz Infułat Adam Kokoszka – w służbie tym, którzy innym służą… 


Ks. Grzegorz M. Baran,
Publikacje Księdza Infułata dra Adama Kokoszki z lat 1973-2017


Ks. Grzegorz M. Baran,
Prace dyplomowe wypromowane przez Księdza Infułata dra Adama Kokoszkę w latach 1986-2018


SCRIPTURAE


Ks. Adam Dynak,
„Bierzmowanie” Samarytan (Dz 8,5-17)


Maria Miduch,
Rytualna kąpiel, gest pokuty czy zapowiedź chrztu? Obmycie w „wiecznie płynących rzekach” w Czwartej księdze sybilliańskiej


Joanna Nowińska SM,
Multisensoryczność obrazu życia niesionego przez wodę wypływającą ze świątyni w Ez 47,1-12


Ks. Piotr Łabuda,
Janowy chrzest Jezusa


LUMEN


Ks. Andrzej Michalik,
Sakramentalne podstawy chrześcijańskiej egzystencji według Josepha Ratzingera


Tadeusz Bańkowski Cor,
Eucharystia w wizji Kościoła Josepha Ratzingera – Benedykta XVI


Paweł Beyga,
Wybrane wątki z teologii liturgii sakramentu bierzmowania w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego


Ks. Stanisław Garnczarski,
Śpiewy wiernych w czasie obrzędów chrztu dzieci po Soborze Watykańskim II zawarte w wybranych polskich śpiewnikach posoborowych


Ks. Janusz Królikowski,
Eucharystia i Kościół. Podstawy i perspektywy teologiczne eklezjologii eucharystycznej


Ks. Łukasz Niepsuj,
Benedykta XVI koncepcja ekonomii w encyklice Caritas in veritate. Sakrament Eucharystii oraz logika daru modelem działania ekonomicznego


Ks. Grzegorz Rzeźwicki,
Droga chrześcijańskiego wtajemniczenia drogą do duchowości liturgicznej


Izabella Smentek,
Eschatologiczny personalizm Eucharystii


Ks. Roman Stafin,
Celebracja Eucharystii jako misterium paschalnego


Paweł Warchoł OFMConv,
Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego w życiu św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein)


Ks. Antoni Żurek,
Bierzmowanie jako sakrament inicjacji w Kościele starożytnym


ACTUALIA


Magdalena Czarnecka,
Patriotyczna troska o język


Ks. Robert Kantor,
Sakrament małżeństwa w ustawodawstwie biskupa Leona Wałęgi


Ks. Marek Kluz,
Potrzeba ewangelizacji małżeństwa i rodziny w dialogu z myślą permisywną


Ks. Józef Krukowski,
Konkordat polski 1993/1998: geneza, przedmiot i stosowanie


Ks. Paweł Lewandowski,
Struktura i kompetencje Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka


Ks. Tomasz Maziarka,
Pięć wielkich odpowiedzi filozoficznych na pytanie o życie dobre


Ks. Tadeusz Michalik,
Kształtowanie sumienia w działalności katechetycznej


Ks. Jan Mikulski,
Światło-Życie – znak chrześcijanina


Katarzyna Niezabitowska,
Pasyjny wizerunek Matki Bożej w Godzinkach o siedmiu boleściach N. Maryi Panny ks. Apolinarego Knothego


Ks. Tomasz Rozkrut,
Jan Paweł II w obronie małżeństwa i rodziny (wybrane elementy magisterium rotalnego „papieża rodziny” w perspektywie praw człowieka)


Aleksander Sosnowski,
Wydarzenie modlitwy Jezusa w nauczaniu Benedykta XVI


Ks. Ireneusz Stolarczyk,
Naturalny wymiar godności człowieka


Grzegorz Sudoł,
Żywotność Kościoła elementem nauczania św. Jana Pawła II


Ks. Władysław Szewczyk,
Prazaufanie dziecka w rodzinie a zdolność otwarcia się na Boga i przylgnięcia do Niego


PRZEKŁADY


Ks. Antoni Paciorek,
Św. Jan Chryzostom, arcybiskup Konstantynopola, Homilia XV do Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor 7,8-13). Przekład opatrzony wprowadzeniem i notami


RECENZJE I OMÓWIENIA


Abp Jerzy Ablewicz, Kazania maryjne, red. A. Kokoszka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2016, ss. 412
(ks. Jan Bartoszek)


Abp Jerzy Ablewicz, Kazania o świętych i błogosławionych,
red. A. Kokoszka, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2017, ss. 567
(ks. Paweł Kochaniewicz)


Adam Kokoszka, Teoria i praktyka spowiedzi. Sakramentologia moralna. Część 4, Tarnów: [s.n.], 2016, ss. 194
(ks. Paweł Bogaczyk)


Grzegorz M. Baran, Janusz C. Moryc, „Nadzieja zrozpaczonych Jedyna” spoglądająca z zawadzkiego obrazu, Dębica: Wydawnictwo „Millenium” 2017, ss. 196
(ks. Norbert Mojżyn)


Artur Hącia, Psychiatra i jego misja w nauczaniu Kościoła, Lublin: Poligrafia Salezjańska 2017, ss. 449
(Ks. Krzysztof Smykowski)


Pszczoły, miód, wosk pszczeli w symboliczno-metaforycznych obrazach. Od Biblii poprzez antyk do liturgii Kościoła, red. I. Wieżel, G.M. Baran, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” 2018, ss. 230
(ks. Piotr Jaworski)


Wartość i jakość życia w ujęciu transdyscyplinarnym, red. J. Bartoszek, Tranów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2015, ss. 318
(ks. Józef Młyński)