Życie wieczne Zobacz większe

Życie wieczne

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Scripturae Lumen
: Książki

38,00 zł

Opis

Tom 9 „Scripturae Lumen”, podejmujący problem życia wiecznego, zwieńcza cykl rozważań biblijno-teologicznych koncentrujących się na kolejnych artykułach Symbolu apostolskiego. W części pierwszej sporo miejsca poświęcono eschatologii Ewangelii św. Łukasza. Ks. Adam Dynak, proponując lekturę kontekstualną przypowieści o sędzi i wdowie (Łk 18,1-8), zajął się wzajemnym związkiem między kwestiami eschatologicznymi a modlitwą. W części drugiej zostały poruszone mi.in. tematy zstąpienia do piekieł, dynamizmu wizji uszczęśliwiającej i Eucharystii jako zadatku życia wiecznego. Tom został wzbogacony dwoma dodatkowymi działami: „Actualiów” (do których trafiło m.in. tłumaczenie artykułu Jansa Ursa von Balthasara o duchowym sensie Biblii) oraz „Omówień i recenzji” nowości wydawniczych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-541-5
typ wydania1 2017
ilość stron 336
format B5

Spis treści

Od Redakcji


SCRIPTURAE


Maria Miduch
Czwarta księga sybilliańska jako wyraz refleksji eschatologicznej diaspory żydowskiej I wieku po Chr.


Ks. Tomasz Zaklukiewicz
Eschatologiczny los człowieka sprawiedliwego w Księdze Mądrości – próba syntezy


Ks. Piotr Łabuda
„Aby przyjęto was do wiecznych przybytków” (Łk 16,9). Eschatologia indywidualna św. Łukasza


Ks. Adam Dynak
Jaka eschatologia? Lektura kontekstualna Łk 18,1-8


Joanna Nowińska SM
Leczenie narodów w rzeczywistości Nowego Jeruzalem – obraz liści z Ap 22,2


LUMEN


Ks. Maciej Raczyński-Rożek
Koncepcja piekła i zstąpienia do piekieł u Hansa Ursa von Balthasara


Izabella Smentek
Dynamizm widzenia uszczęśliwiającego


Ks. Marek Kluz
Eucharystia zadatkiem życia wiecznego


Grzegorz Sudoł
Apostolat społeczny katolików świeckich drogą do osiągnięcia życia wiecznego


Ks. Henryk Szmulewicz
Nadzieja życia wiecznego przenika dzieło ewangelizacji


Iwona Krysiak
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w katechezach św. Jana Pawła II


ACTUALIA


Ks. Robert Kantor
Pochówek ciał zmarłych w świetle instrukcji Ad resurgendum cum Cristo Kongregacji Nauki Wiary


Ks. Janusz Królikowski
Człowiek czynnym uczestnikiem dzieła stworzenia. Aktualizująca lektura Psalmu 104


Ks. Janusz Królikowski
Hans Urs von Balthasar o sensie duchowym Pisma Świętego


Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Miłość – locus kontemplacji Deus Trinitas według De Trinitate św. Augustyna


Ks. dr Adam Kłóś
Krytyczna analiza substancjalistycznego ujęcia natury Trójcy Świętej na tle modelu semiotycznego inspirowanego filozofią Charlesa Sandersa Peirce’a


Ks. dr Tomasz Maziarka
Trójca Święta a ewolucja w ujęciu Denisa Edwardsa


Ks. Zbigniew Wolak
Trójca Święta – między rozsądkiem, filozofią i semiotyką


RECENZJE I OMÓWIENIA


Tomasz Tułodziecki, Tożsamość Nowego Izraela w Księdze Zachariasza. Studium egzegetyczno-teologiczne Za 1 – 8
(Scripta Theologica Thorunensia 33), Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014, ss. 342.
(Joanna Nowińska SM)


Andrzej Turek, Europejczyk wyznania rzymsko-hebrajskiego.
Osoba i twórczość Romana Brandstaettera
,Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Biblos” 2011, ss. 398.
(Ryszard Zajączkowski)


Czcigodny Tomasz od Jezusa, Karmelita Bosy, Itinerarium pustyni, przekład i wstęp M.J. Janecki, red. W. Ciak, Poznań: Wydawnictwo „Flos Carmeli” 2016, ss. 209.
(Wanda Bajor)


Andrzej P. Stefańczyk. Między koniecznością a wolnością.
Relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury
, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015, ss. 258.
(Mateusz Switek)


Francesco Brancato, Il Futuro dell’universo. Cosmologia ed escatologia,Milano: Jaca Book 2017, ss. 209.
(Ks. Sylwester Jaśkiewicz)


„Boże, ku wspomożeniu memu wejźrzyj”. Godzinki staropolskie, wydanie i wprowadzenie A. Gąsior, ks. J. Królikowski, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydawnictwo Naukowe 2017, ss. 461.
(Magdalena Czarnecka)


Andrzej Potocki, O Kościele także socjologicznie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, ss. 656.
(Ks. Janusz Królikowski)