Duch Święty Zobacz większe

Duch Święty

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-457-9
rok wydania 2016
ilość stron 620
format B5

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Ks. Stanisław Sojka
Curriculum vitae


Ks. Paweł Bogaczyk
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Sojki SCRIPTURAE


Ks. Janusz Lemański
Od Ducha Bożego / Jhwh do Ducha Świętego


Ks. Tadeusz Brzegowy
Napełniony Duchem Pana zwiastun dobrej nowiny (Iz 61,1-4)


Ks. Marek Parchem
Pojęcie i funkcje „ducha Bożego” w pismach z Qumran


S. Joanna Nowińska SM
„A Paraklet […] was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Misja Ducha Parakleta 
z J 14,26 w świetle starotestamentalnej koncepcji pamięci 


Ks. Piotr Łabuda
„Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej
niby gołębica”. Chrzest Jezusa w przekazie
Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,21-22)


Ks. Tomasz Dąbek OSB
„Nie zasmucajcie Ducha Świętego” (Ef 4,30).
Pełna miłości troska Ducha Świętego o zbawienie ludzi


Ks. Antoni Paciorek
„Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pana, tam wolność” (2 Kor 3,17)LUMEN


Izabella Smentek
Duch Prawdy


Ks. Józef Warzeszak
Czy w Bogu oprócz miłości istotowej i osobowej
jest także miłość międzyosobowa? 


Krzysztof Nowacki
Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu i miłosierdzie Boże. 
„Dramat” Ducha Świętego


Ks. Janusz Królikowski
Dotknięci Duchem Świętym. Metafory pneumatologiczne
w interpretacjach ojców Kościoła


Ks. Antoni Żurek
Duch Święty a powołanie do kapłaństwa w Kościele starożytnym


Ks. Henryk Szmulewicz
Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego


Ks. Stanisław Garnczarski
Śpiewy do Ducha Świętego w języku polskim w zbiorach z XVII
i XVIII wieku


Ks. Paweł Marzec
Duch Święty a życie małżeńskie


Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Życie według Ducha w rodzinie, która jest częścią marzenia Boga,
w oparciu o nauczanie papieża FranciszkaACTUALIA


Ks. Andrzej Sułek
Religijność człowieka w perspektywie psychologicznej


O. Paweł Warchoł OFMConv
Podobieństwa między nabożeństwem do Serca Jezusowego
u św. Małgorzaty Alacoque i nabożeństwem do miłosierdzia
Bożego św. Faustyny Kowalskiej 


Aleksander Sosnowski
Teologia krzyża kardynała Josepha Ratzingera


Ks. Adam Kokoszka
Posługa spowiednika jako szafarza Bożego miłosierdzia
w ujęciu papieża Franciszka


Ks. Marek Kluz
Współczesne zafałszowanie miłości, prawdy i wolności
wyzwaniem moralnym dla rodziny1


Ks. Tomasz Rozkrut
Apelacja w kanonicznym procesie małżeńskim  według motu proprio
Mitis iudex Dominus Iesus (zagadnienia formalno-praktyczne) 


Ks. Robert Kantor
De processu matrimoniali breviore coram Episcopo.
Normy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus


Ks. Paweł Lewandowski
Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga
w prawodawstwie Kościoła


Ks. Andrzej Dudek
Wspomnienie Pierwszego Międzyreligijnego Spotkania Modlitewnego
w intencji Pokoju (Asyż, 27 października 1986)


Ks. Adam Kłóś
Wiecznie młodzi? Perspektywy naukowe i społeczne konsekwencje wydłużania życia ludzkiego


Ks. Ireneusz Stolarczyk
Społeczność lokalna wobec współczesnych przemian kulturowych


Ks. Zbigniew Wolak
Logika i teologia w Kole Krakowskim


Ks. Albert Adamczyk
Johna Henry’ego Newmana koncepcja religii naturalnejRECENZJE I OMÓWIENIA


Krzysztof Bardski, Alegoryczno-symboliczna interpretacja Biblii,
(Ks. Piotr Jaworski)


Jacek Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny
argument na rzecz teizmu
(Ks. Stanisław Wszołek)


Janusz Nawrot, Pierwsza Księga Machabejska. Rozdziały 1,1 – 6,16. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz
(Ks. Antoni Tronina)


Stanisław Wronka, „Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą”
(Ps 1,3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii
(Ks. Antoni Tronina)


Krzysztof Kamieński, „Okropne dzieje przyniósł nam czas”.
Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1864 roku
(Ks. Jacek Soprych)


Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące
środków społecznego przekazu w „Kodeksie Prawa Kanonicznego” 
z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
(Ks. Andrzej Kumor) 


Stanisław Dyk, Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa
(Ks. Michał Dąbrówka)


Paweł Marzec, Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność,
ujęcie teologiczno-moralne

(Ks. Łukasz Plata)


Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną
przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. J. Królikowski,
P. Łabuda, A. Michalik
(Ks. Franciszek Wielgut)