Duch Święty Zobacz większe

Duch Święty

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran (red.), ks. Piotr Łabuda (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Scripturae Lumen
: Książki

49,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-457-9
rok wydania 2016
ilość stron 620
format B5

Opinie

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz opinię

Duch Święty

Duch Święty

Spis treści

Słowo Biskupa Tarnowskiego


Ks. Stanisław Sojka
Curriculum vitae


Ks. Paweł Bogaczyk
Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej ks. prof. dra hab. Stanisława Sojki SCRIPTURAE


Ks. Janusz Lemański
Od Ducha Bożego / Jhwh do Ducha Świętego


Ks. Tadeusz Brzegowy
Napełniony Duchem Pana zwiastun dobrej nowiny (Iz 61,1-4)


Ks. Marek Parchem
Pojęcie i funkcje „ducha Bożego” w pismach z Qumran


S. Joanna Nowińska SM
„A Paraklet […] was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). Misja Ducha Parakleta 
z J 14,26 w świetle starotestamentalnej koncepcji pamięci 


Ks. Piotr Łabuda
„Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej
niby gołębica”. Chrzest Jezusa w przekazie
Ewangelii św. Łukasza (Łk 3,21-22)


Ks. Tomasz Dąbek OSB
„Nie zasmucajcie Ducha Świętego” (Ef 4,30).
Pełna miłości troska Ducha Świętego o zbawienie ludzi


Ks. Antoni Paciorek
„Pan jest Duchem, gdzie zaś Duch Pana, tam wolność” (2 Kor 3,17)LUMEN


Izabella Smentek
Duch Prawdy


Ks. Józef Warzeszak
Czy w Bogu oprócz miłości istotowej i osobowej
jest także miłość międzyosobowa? 


Krzysztof Nowacki
Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu i miłosierdzie Boże. 
„Dramat” Ducha Świętego


Ks. Janusz Królikowski
Dotknięci Duchem Świętym. Metafory pneumatologiczne
w interpretacjach ojców Kościoła


Ks. Antoni Żurek
Duch Święty a powołanie do kapłaństwa w Kościele starożytnym


Ks. Henryk Szmulewicz
Ewangelizacja w mocy Ducha Świętego


Ks. Stanisław Garnczarski
Śpiewy do Ducha Świętego w języku polskim w zbiorach z XVII
i XVIII wieku


Ks. Paweł Marzec
Duch Święty a życie małżeńskie


Ks. Sylwester Jaśkiewicz
Życie według Ducha w rodzinie, która jest częścią marzenia Boga,
w oparciu o nauczanie papieża FranciszkaACTUALIA


Ks. Andrzej Sułek
Religijność człowieka w perspektywie psychologicznej


O. Paweł Warchoł OFMConv
Podobieństwa między nabożeństwem do Serca Jezusowego
u św. Małgorzaty Alacoque i nabożeństwem do miłosierdzia
Bożego św. Faustyny Kowalskiej 


Aleksander Sosnowski
Teologia krzyża kardynała Josepha Ratzingera


Ks. Adam Kokoszka
Posługa spowiednika jako szafarza Bożego miłosierdzia
w ujęciu papieża Franciszka


Ks. Marek Kluz
Współczesne zafałszowanie miłości, prawdy i wolności
wyzwaniem moralnym dla rodziny1


Ks. Tomasz Rozkrut
Apelacja w kanonicznym procesie małżeńskim  według motu proprio
Mitis iudex Dominus Iesus (zagadnienia formalno-praktyczne) 


Ks. Robert Kantor
De processu matrimoniali breviore coram Episcopo.
Normy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus


Ks. Paweł Lewandowski
Modlitwy w celu osiągnięcia uzdrowienia pochodzącego od Boga
w prawodawstwie Kościoła


Ks. Andrzej Dudek
Wspomnienie Pierwszego Międzyreligijnego Spotkania Modlitewnego
w intencji Pokoju (Asyż, 27 października 1986)


Ks. Adam Kłóś
Wiecznie młodzi? Perspektywy naukowe i społeczne konsekwencje wydłużania życia ludzkiego


Ks. Ireneusz Stolarczyk
Społeczność lokalna wobec współczesnych przemian kulturowych


Ks. Zbigniew Wolak
Logika i teologia w Kole Krakowskim


Ks. Albert Adamczyk
Johna Henry’ego Newmana koncepcja religii naturalnejRECENZJE I OMÓWIENIA


Krzysztof Bardski, Alegoryczno-symboliczna interpretacja Biblii,
(Ks. Piotr Jaworski)


Jacek Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny
argument na rzecz teizmu
(Ks. Stanisław Wszołek)


Janusz Nawrot, Pierwsza Księga Machabejska. Rozdziały 1,1 – 6,16. 
Wstęp, przekład z oryginału, komentarz
(Ks. Antoni Tronina)


Stanisław Wronka, „Jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą”
(Ps 1,3). Antropologiczny wymiar metafory drzewa w Biblii
(Ks. Antoni Tronina)


Krzysztof Kamieński, „Okropne dzieje przyniósł nam czas”.
Duchowieństwo diecezji tarnowskiej wobec wydarzeń 1864 roku
(Ks. Jacek Soprych)


Paweł Lewandowski, Kompetencje biskupa diecezjalnego dotyczące
środków społecznego przekazu w „Kodeksie Prawa Kanonicznego” 
z 1983 roku i polskim pokodeksowym ustawodawstwie partykularnym
(Ks. Andrzej Kumor) 


Stanisław Dyk, Homilia – droga do żywego poznania misterium Chrystusa
(Ks. Michał Dąbrówka)


Paweł Marzec, Naprotechnologia. Nowoczesna troska o płodność,
ujęcie teologiczno-moralne

(Ks. Łukasz Plata)


Jezus z Nazaretu. Poszukiwania chrystologiczne drogą wyznaczoną
przez Josepha Ratzingera – Benedykta XVI, red. J. Królikowski,
P. Łabuda, A. Michalik
(Ks. Franciszek Wielgut)