WIDZIALNE SŁOWO Teologia w sztuce Zobacz większe

WIDZIALNE SŁOWO Teologia w sztuce

Nowy

ks. Janusz Królikowski

: SCRIPTA THEOLOGICA
: Książki

19,90 zł

Opis

Kontynuacja Niemego słowa, cyklu rozważań na temat sztuki jak źródła inspiracji teologicznych. I tym razem autor odwołuje się do bogatego materiału historycznego – przede wszystkim do dokumentów rejestrujących rozwój samoświadomości estetycznej w dziejach Kościoła. Książka ilustrowana.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733275-1-1
rok wydania 2009
typ wydania1 IV
ilość stron 210
format B5

Spis treści

Wprowadzenie

1. Seren z Marsylii i św. Grzegorz Wielki. pierwsza kontrowersja wokół obrazów
Listy papieża Grzegorza do biskupa Serena
List z czerwca 599 r.
List z października 600 r.
Sprawa marsylska widziana z Rzymu
Sprawa marsylska w kontekście galijskim
Ikonografia galijska
Od commemoratio do adoratio
Ikonolatria marsylczyków

Dodatek

Listy św. Grzegorza Wielkiego do Serena, biskupa Marsylii, w sprawie czci obrazów

2. Czy Eucharystia jest obrazem Chrystusa w historii?
Brakujący rozdział w historii rozwoju dogmatu eucharystycznego
Eucharystia w kontekście ikonoklazmu
Średniowieczne trudności z symbolizmem eucharystycznym
Symbol w teologii św. Tomasza z Akwinu
Przyczynowość sakramentu w symbolu
Eucharystia jako rzeczywistość ikoniczna

3. Kontrowersja na temat obrazów między Dungalem i Klaudiuszem z Turynu
Z St.-Denis do Pavii
Ikonoklazm zachodni
Kontrowersja z Klaudiuszem z Turynu

4.Wkład jezuitów do sztuki
Obraz w duchowości św. Ignacego Loyoli
Kościół del Gesù w Rzymie
Historia i wieczność splatają się ze sobą
Język sztuki i mistyka

5. Sztuka jako egzegeza biblijna
6. Plastyka i kontemplacja
7. Od zdumienia do sztuki
8. Piękno i przyszłość
9. Słowo solidaryzuje się z obrazem
10. Ks. Władysław Smoleń i Jasna Góra

Dodatek

Ks. Władysław Smoleń †
Jasna Góra. Skarb kultury narodowej
Układ architektoniczny Jasnej Góry
Kaplica z obrazem Matki Bożej
Bazylika
Szaty liturgiczne
Argenteria liturgiczne
Klasztor i jego wyposażenie
Archiwum i biblioteka
Malarstwo klasztorne
Wota i pamiątki narodowe
Przesłanie ideowe Jasnej Góry