Podstawy teologiczne duszpasterstwa według kardynała Jean-Marie Lustigera Zobacz większe

Podstawy teologiczne duszpasterstwa według kardynała Jean-Marie Lustigera

Nowy

ks. Ryszard Biernat

: Rozprawa doktorska
: Książki

29,00 zł

Opis

Niniejsza publikacja to próba ukazania teologicznych podstaw duszpasterstwa J.-M. Lustigera przypadającego na okres ważnych zmian kulturowych, społecznych i religijnych w 2. połowie XX wieku we Francji. Jej źródłem jest przede wszystkim nauczanie J.-M. Lustigera zawarte w jego książkach, artykułach publikowanych w urzędowych czasopismach orleańskiej diecezji „La vie diocésaine, Orléans” i paryskiej diecezji „Paris Notre-Dame”, artykułach publikowanych w innych czasopismach naukowych i popularnych, artykułach i wywiadach publikowanych w dziennikach oraz homiliach, konferencjach i wywiadach niepublikowanych znajdujących się w Instytucie J.-M. Lustigera w Paryżu. W teologicznych publikacjach w języku polskim nie ukazało się jeszcze dotąd żadne opracowanie nauczania J.-M. Lustigera, które ujmowałoby całościowo najważniejsze tematy poruszane przez niego, stanowiące teologiczne podstawy jego duszpasterskich przedsięwzięć, książka jest zatem pod tym względem pionierska.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733299-7-3
rok wydania 2011
ilość stron 378
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP


Rozdział 1
KONTEKST HISTORYCZNO-PASTORALNY WE FRANCJI
PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
1. Francuski kryzys duchowy
1.1. Podłoże filozoficzne kryzysu
1.1.1. Gallikanizm
1.1.2. Jansenizm
1.1.3. Racjonalizm
1.2. Dziedzictwo rewolucji 1789 roku
1.3. Rozdział Kościoła od państwa
1.4. Wydarzenia 1968 roku

2. Poszukiwania nowych form duszpasterstwa
2.1. Poszukiwania pastoralne przed Soborem Watykańskim II
2.1.1. Odnowa myśli teologicznej
2.1.2. Ruch księży robotników
2.1.3. Akcja Katolicka
2.2. Posoborowe próby odnowy duszpasterstwa
2.2.1. Nowe wspólnoty chrześcijańskie
2.2.2. Formy ożywienia duszpasterstwa parafialnego
2.2.2.1. Ewangelizacyjne komórki parafialne
2.2.2.2. Kurs Alfa
2.2.2.3. Lokalne wspólnoty duszpasterskie


Rozdział 2
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KARDYNAŁA JEAN-MARIE LUSTIGER A
1. Wielokulturowe pochodzenie
2. Nawrócenie
3. Sorbona i seminarium
4. Duszpasterz młodzieży studenckiej
5. Proboszcz parafii Sainte-Jeanne-de-Chantal
6. Biskup i kardynał


Rozdział 3
ECCLESIA AD INTRA – KIERUNKI DZIAŁAŃ DUSZPASTERSKICH KARDYNAŁA J.-M. LUSTIGERA
1. Praca na rzecz utrzymania tożsamości Kościoła
1.1. Chrystus w centrum Kościoła
1.2. Kościół sakramentem
1.3. Służba misją Kościoła
1.4. Religijne zadania parafii i jej organizacja
1.5. Komunikacja społeczna w służbie Ewangelii

2. Zbawcza posługa w sakramentach
2.1. Zbawcze i egzystencjalne znaczenie chrztu św.
2.2. Umocnieni do wyznawania wiary
2.3. Eucharystia darem i dowodem miłości
2.4. Uzdrawiająca moc Chrystusa w sakramencie pokuty i pojednania oraz namaszczenia chorych
2.5. Tajemnica sakramentu święceń i zadania kapłanów
2.6. Małżeństwo wyzwaniem duchowym


Rozdział 4
ECCLESIA AD EXTRA – KIERUNKI DZIAŁAŃ DUSZPASTERSKICH KARDYNAŁA J.-M. LUSTIGERA
1. Osobowe spotkanie człowieka z Bogiem we współczesnym świecie
1.1. Wiara służbą jedynemu Bogu
1.2. Obrona godności osoby ludzkiej
1.3. Religijne ujęcie dziejów
1.3.1. Historia czasem przymierza
1.3.2. Uzdrawiająca moc chrześcijaństwa
1.3.3. Wyzwania nowej ewangelizacji
1.4. Mistyka polityki
1.4.1. Aktywność polityczna służbą
1.4.2. Duchowe wyzwania zjednoczonej Europy
2. Dialog z Żydami
2.1. Tajemnica Bożego Wybrania
2.2. Odrzucenie wybrania grzechem poganochrześcijan
2.3. Relacje między chrześcijaństwem i judaizmem
2.4. Izrael cierpiącym Mesjaszem


ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA