MOTYW SYNOSTWA BOŻEGO W HOMILIACH ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA DO EWANGELII ORAZ PIERWSZEGO LISTU JANA APOSTOŁA Zobacz większe

MOTYW SYNOSTWA BOŻEGO W HOMILIACH ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA DO EWANGELII ORAZ PIERWSZEGO LISTU JANA APOSTOŁA

Nowy

Ks. Grzegorz Mariusz Baran

: Rozprawa doktorska
: Książki

23,00 zł

Opis

Książkę należy uznać za udaną próbę sięgnięcia do bogatej spuścizny literackiej Świętego Biskupa Hippony w celu przedstawienia rozumienia przez Augustyna biblijnej – a zwłaszcza występującej w pismach Janowych – idei synostwa Bożego, odnoszącego się zarówno do Jezusa Chrystusa – Jednorodzonego Syna Bożego, jak i do ludzi – dzieci Bożych.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733291-5-7
rok wydania 2010
ilość stron 226
format B5

Spis treści

WYKAZ SKRÓTÓW

WSTĘP

ROZDZIAŁ I
IDEA ZRODZENIA Z BOGA
1. Zrodzenie z Boga Jezusa Chrystusa
1.1. Zrodzenie Jezusa przed wiekami z Boga Ojca
1.2. Zrodzenie Jezusa z Niewiasty
2. Zrodzenie z Boga człowieka jako powtórne narodziny
2.1. Naturalne narodziny człowieka
2.1.1. Narodziny z ziemskich rodziców
2.1.2. Naturalne narodziny jako narodziny z Adama
2.2. Narodziny człowieka w porządku łaski
2.2.1. Warunki powtórnych narodzin
2.2.1.1. Wcielenie Syna Bożego
2.2.1.2. Przyjęcie wcielonego Słowa Bożego i wiara w Niego
2.2.1.3. Moc udzielona przez Jezusa Chrystusa
2.2.1.4. Pokora mającego się powtórnie narodzić
2.2.2. Określenia wyrażające zrodzenie człowieka z Boga
2.2.2.1. Nasci denuo
2.2.2.2. Non ex sanguinibus neque ex voluntate carnis neque ex voluntate viri sed ex Deo nasci
2.2.2.3. Renasci ex aqua et Spiritu
2.2.2.4. Nasci ex visceribus Ecclesiae
2.3. Zrodzenie z Boga dziełem Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego

ROZDZIAŁ II
CHRZEST ZRODZENIEM CHRZEŚCIJAN Z BOGA
1. Sakrament chrztu momentem powtórnych narodzin chrześcijanina
2. Chrzest Jana Chrzciciela a chrzest Chrystusa
2.1. Znaczenie chrztu Jana Chrzciciela
2.2. Istota chrztu Chrystusa
3. Owocność chrztu przyjętego we wspólnocie Kościoła
4. Metafory dokonujących się we chrzcie powtórnych narodzin
4.1. Narodziny z Sary a narodziny z Hagar
4.2. Narodziny Jakuba a narodziny Ezawa
4.3. Potomstwo Jakuba z żon i niewolnic
5. Paralelne określenia chrztu jako powtórnego narodzenia człowieka
5.1. Lavacrum regenerationis
5.2. Prima resurrectio
5.3. Sanare – curare – sanatio
5.4. Transitus
5.5. Reficere – innovare – renovare

ROZDZIAŁ III
SKUTKI ZRODZENIA Z BOGA
1. Skutki powtórnych narodzin człowieka w wymiarze wewnętrznym
1.1. Stanie się synami Bożymi – przybranie za synów
1.1.1. Bóg Ojcem powtórnie narodzonych
1.1.2. Zrodzeni z Boga braćmi Jezusa – Syna Bożego
1.1.3. Synowie Boży a synowie diabła
1.2. Otrzymanie życia
1.3. Odpuszczenie grzechów
1.4. Uczestnictwo w rzeczywistości królestwa Bożego
2. Skutki powtórnych narodzin człowieka w wymiarze zewnętrznym
2.1. Niedopuszczanie się grzechu
2.2. Realizacja w życiu doskonałej miłości
2.3. Wiara w Jezusa jako Chrystusa

ROZDZIAŁ IV
SYNOSTWO BOŻE W PERSPEKTYWIE ESCHATOLOGICZNEJ
1. Synostwo Boże w doczesności
1.1. Synowie Boży w drodze
1.2. Etapy rozwoju synostwa Bożego
1.2.1. Infantes – parvuli – homines carnales
1.2.2. Maiores – grandes – homines spiritales
2. Pełnia synostwa Bożego w wieczności

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY