Od wolności do wyzwolenia Zobacz większe

Od wolności do wyzwolenia Część rozprawy doktorskiej: „Teologia wyzwolenia człowieka w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego

Nowy

ks. Jan Mikulski

: Rozprawa doktorska
: Wiara i życie
: Książki

20,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-401-2
rok wydania 2017
ilość stron 160
format A5

Spis treści

WPROWADZENIE
1. Postawienie problemu
2. Status quaestionis


DOŚWIADCZENIE WYZWOLENIA W ŻYCIU KS. BLACHNICKIEGO
1. Poznanie Boga warunkiem wyzwolenia
1.1. Boża inicjatywa w procesie poznania
1.2. Współpraca człowieka z Bożym działaniem
1.3. Wyzwolenie przez poznanie prawdy
2. Droga do wyzwolenia
2.1.Odkrycie Bożej miłości
2.1.1..Bóg przychodzi z darem wiary
2.1.2..Odkrycie rzeczywistości „żywego Kościoła”
2.1.3. Przyjęcie daru Niepokalanej, Matki Kościoła
2.1.4. Pragnienie uczynienia siebie darem całkowitym
2.2. Odkrycie własnej grzeszności
2.2.1. Grzech źródłem niewoli
2.2.2. Niemożność samowybawienia
2.3. Przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela
2.3.1. Przyjęcie krzyża
2.3.2. Oddanie steru życia Chrystusowi
3. Owoce wyzwolenia
3.1. Człowiek wiary konsekwentnej
3.1.1. Człowiek nawrócenia
3.1.2. Człowiek zawierzenia
3.1.3. Sługa Bożej sprawy
3.2. Gwałtownik królestwa Bożego
3.2.1. Człowiek odwagi i ryzyka
3.2.2. Sługa Niepokalanej
3.3. Apostoł wewnętrznej odnowy człowieka
3.3.1. Nauczyciel kerygmatyczny
3.3.2. Wychowawca i liturg
3.3.3. Pasterz wspólnoty Kościoła
4. Podsumowanie i wnioski


FORMACJA KU WYZWOLENIU
1. Światło-Życie – znak wyzwolenia
1.1. Postulat jedności na płaszczyźnie naturalnej
1.2. Postulat życia chrześcijańskiego
1.3. Duch Święty – sprawca jedności
2. Nowy człowiek
2.1. Pedagogia nowego człowieka
2.1.1. Ideał osoby ludzkiej
2.1.2. Stary i nowy człowiek
2.1.3. Niepokalana jako wzór osobowy
2.2. Zbawczy dialog człowieka z Bogiem
2.2.1. Wyzwolenie jako usynowienie
2.2.2. Nowe narodziny a wyzwolenie człowieka
3. Nowa wspólnota
3.1. Rzeczywistość wspólnoty chrześcijańskiej
3.1.1. Martyria
3.1.2. Diakonia
3.1.3. Leiturgia
3.2.Wspólnota miejscem wyzwolenia
3.2.1. Wspólnota braterska a wyzwolenie
3.2.2. Wertykalna geneza wspólnoty braterskiej
4. Nowa kultura
4.1. Niebezpieczeństwo fałszywej alternatywy
4.2. Nowa kultura antytezą postawy konsumpcyjnej
5. Podsumowanie i wnioski


ZAKOŃCZENIE
1. Propozycja polskiej teologii wyzwolenia
2. Realizacja programu wyzwolenia
3. Wizja celu walki o wyzwolenie


WYKAZ SKRÓTÓW


BIBLIOGRAFIA