BISKUPI TARNOWSCY OKRESU KOMUNISTYCZNEGO: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz Zobacz większe

BISKUPI TARNOWSCY OKRESU KOMUNISTYCZNEGO: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz

Nowy

ks. Antoni Żurek

: Quaestiones ad disputandum
: Książki

20,00 zł

Opis

Książka jest efektem dwóch sesji naukowych, zorganizowanych w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie z okazji 50. rocznicy śmierci bpa P.J. Stepy (pierwsza) oraz 20. bpa J.K. Ablewicza (druga). Obie sesje zawierały wspomnienia, jak też wybrane elementy dotyczące działalności wspominanych biskupów, gdyż wnieśli oni znaczący i oryginalny wkład w życie diecezji. Mamy nadzieję, że materiały zebrane podczas tychże sesji staną się inspiracją i pomocą w tworzeniu późniejszych opracowań monograficznych biskupów. Z tego powodu umieszczono tu także wspomnienia księży blisko współpracujących z obydwoma biskupami. Są to osobiste świadectwa, poszerzające dotychczasowy materiał źródłowy.

Więcej informacji

ISBN 978-83-733290-1-0
rok wydania 2011
ilość stron 212
format A5

Spis treści

Wstęp

Ks. Ryszard Banach
BP JAN PIOTR STEPA. RYS BIOGRAFICZNY

Ks. Józef Stala
UWARUNKOWANIA INICJATYW WYCHOWAWCZYCH I KATECHETYCZNYCH PODEJMOWANYCH PRZEZ KS. BPA JANA STEPĘ

Ks. Jerzy Krzanowski
DYLEMATY KULTURY – MYŚL FILOZOFICZNA KS. PROF. JANA STEPY

Ks. Piotr M. Gajda
BISKUP TARNOWSKI JAN STEPA W CODZIENNYM ŻYCIU. WSPOMNIENIA KAPELANA

Ks. Jan Łach
WSPOMNIENIE O KS. BPIE JANIE STEPIE

Ks. Piotr M. Gajda
„ODWAGI! TRZEBA BOWIEM, ŻEBYŚ (…) ŚWIADCZYŁ O MNIE”

Ks. Ryszard Banach
W 20. ROCZNICĘ ŚMIERCI ABPA JERZEGO ABLEWICZA. RYS BIOGRAFICZNY

Ks. Zdzisław Sadko
SOBOROWA ODNOWA KULTU EUCHARYSTYCZNEGO ZA CZASÓW PASTERZOWANIA ABPA JERZEGO ABLEWICZA W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Ks. Stanisław Kądziołka
ABP JERZY ABLEWICZ JAKO REFORMATOR I ORGANIZATOR STRUKTUR KOŚCIELNYCH

Ks. Andrzej Ślusarz
ABP JERZY ABLEWICZ W TROSCE O POWOŁANIA I DUCHOWOŚĆ KAPŁANÓW

Ks. Marek Kluz
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY W DUSZPASTERSKIEJ POSŁUDZE ABPA JERZEGO ABLEWICZA (1962-1990)

INFORMACJE O AUTORACH