„GLORIAM DEI PER MUSICAM PRONUNTIARE”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną Zobacz większe

„GLORIAM DEI PER MUSICAM PRONUNTIARE”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną

Nowy

ks. Stanisław Garnczarski (red.), ks. Janusz Królikowski (red.)

: Poza serią
: Książki

22,00 zł

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-470-8
rok wydania 2017
ilość stron 122
format B5

Spis treści

Od redakcji


Bp Andrzej Jeż
Homilia w czasie Mszy św. w ramach sympozjum „Gloriam Dei per musicam pronuntiare”


Bp Carlos Moreira Azevedo
Aktualne oczekiwania i wyzwania dotyczące muzyki w Kościele


Ks. Ireneusz Pawlak
Muzyka liturgiczna w obliczu postmodernizmu


Ks. Joachim Waloszek
Teologiczne wymiary piękna muzyki liturgicznej


Ks. Waldemar Pałęcki MSF
Miejsce muzyki w liturgii. Muzyka „siostrą” liturgii?


Ks. Stanisław Garnczarski
Źródła polskich pieśni adwentowych


Remigiusz Pośpiech
Kulturotwórcza rola muzyki w liturgii


Ks. Janusz Królikowski
Inspiracje muzyczne w teologii Hansa Ursa von Balthasara


KONCERT „MODLITWA O POKÓJ”
Ks. Stanisław Garnczarski
Słowo powitania i wprowadzenia


Bp Andrzej Jeż
Słowo z okazji koncertu „Modlitwa o pokój” 


Program konferencji naukowej