W DRODZE DO PRAWDY Zobacz większe

W drodze do prawdy. Podręcznik życia chrześcijańskiego Podręcznik życia chrześcijańskiego

Nowy

s. Anna Walulik CSFN (red.), ks. Zbigniew Marek SJ (red.)

: Poza serią
: Książki

18,00 zł

Opis

Doświadczenie przychodzącego do ludzi Boga domaga się od człowieka na miarę jego możliwości zgłębiania prawd, w które wierzy. Wysiłek taki jest wręcz niezbędny, bo bez dostępnej człowiekowi wiedzy o wyznawanej przez siebie wierze może ona ulegać degradacji i osłabieniu. Okazją do takiego trudu są obchodzone w całym Kościele: Rok Miłosierdzia i przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, a w naszej Ojczyźnie także jubileusz chrztu Polski. Wydają się być one dobrą okazją ku temu, by po raz kolejny pochylić się nad treściami wiary, którą wyznajemy i do której się przyznajemy.

Przygotowany podręcznik życia chrześcijańskiego niesie pomoc w myśleniu o tym, czym jest chrześcijaństwo i co znaczy być chrześcijaninem dzisiaj. Przybliża on tematy ważne dla dojrzewania w wierze. Zostały w nim wyjaśnione różnice między działaniem Boga, który nieustannie okazuje człowiekowi miłość, a działaniem człowieka, który często Bogu nie ufa i próbuje nadawać sens swojemu życiu na własną rękę. Na tym poziomie zaczyna się krystalizować moralność ludzkich czynów. Pominięcie go rodzi niebezpieczeństwo kojarzenia chrześcijaństwa tylko z aspektem moralnym codziennego życia. Autorzy „podręcznika” pragną pokazać, że chrześcijaninem jest się właśnie na drodze zaufania Bogu i Jego słowom przekazanym na kartach Pisma Świętego i poprzez Tradycję wiary Kościoła.

(Z wprowadzenia)

Więcej informacji

ISBN 978-83-7793-391-6
rok wydania 2015
ilość stron 160
format B5

Spis treści

Wprowadzenie         Rozdział 1. O człowieku poszukującym prawdy       
W cieniu własnej ograniczoności       
Nowe wymiary życia       
Wiara propozycją na życie       

Rozdział 2. Poszukiwanie Boga       
Odkrywanie tajemnicy Boga       
Bóg objawia siebie       

Rozdział 3. Bóg początkiem       
Bóg stwórca świata i człowieka       
A skąd zło w świecie?       

Rozdział 4. Bóg wyzwala       
Jezus Chrystus prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek       
Jezus zbawicielem człowieka      
Pełnia życia       

Rozdział 5. Bóg prowadzi i uświęca       
Tajemnica Ducha Świętego       
Duch Święty w życiu człowieka       

Rozdział 6. Bóg obecny w historii       
Tajemnica Kościoła       
Sakramenty znakami obecności i działania Boga       
Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej       
Sakramenty uzdrowienia     
Sakramenty w służbie wspólnoty     


Rozdział 7. Bóg wskazuje drogę życia    
Sumienie  
Zasady życia chrześcijańskiego     
Człowiek wobec Boga     
Człowiek wobec bliźnich    
Człowiek wobec siebie     

Rozdział 8. Bóg spotyka się z człowiekiem     
Modlitwa     
Modlitwa Pańska     

Posłowie