STRUKTURA I EMERGENCJA Zobacz większe

STRUKTURA I EMERGENCJA

Nowy

ks. Janusz Mączka, ks. Michał Heller

: OBI
: Książki

14,90 zł

Opis

Zbiór referatów z IX Krakowskiej Konferencji Metodologicznej, zorganizowanej przez Polską Akademię Umiejętności i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych w Krakowie, poświęconej emergencji jako cesze ewoluującego wszechświata i redukcjonizmowi jako właściwości podejścia badawczego. Materiały konferencyjne zostały podzielone na pięć działów:, w których znalazła się problematyka związana z pojęciami „struktury i emergencji” i ich aspektami: matematycznym, fizycznym, biologicznym i filozoficznym.

Więcej informacji

ISBN 83-733234-5-2
rok wydania 2006
ilość stron 222
format A5

Spis treści

Andrzej Białas
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

CZĘŚĆ I. POJĘCIA

Robert Poczobut
SYSTEM - STRUKTURA - EMERGENCJA

Witold Strawiński
KIEDY DOCHODZI W UKŁADACH FIZYCZNYCH DO EMERGENCJI WŁASNOŚCI
ORAZ STRUKTUR LEŻĄCYCH U PODŁOŻA TYCH WŁASNOŚCI?

Witold Strawiński
TRADYCYJNE I WSPÓŁCZESNE POJĘCIA EMERGENCJI

CZĘŚĆ II. W MATEMATYCE

Roman Duda
MATEMATYKA A STRUKTURALIZM

Krzysztof Wojtowicz
KILKA UWAG O STRUKTURALIZMIE MATEMATYCZNYM

Izabela Bondecka-Krzykowska, Roman Murawski
PROBLEMY EPISTEMOLOGII MATEMATYKI A STRUKTURALIZM

Stanisław Krajewski
EMERGENCJA W MATEMATYCE?

CZĘŚĆ III. W FIZYCE

Leszek M. Sokołowski
TEORIE EFEKTYWNE I EMERGENCJA FIZYCZNEGO OBRAZU ŚWIATA

Michał Tempczyk
CZASOPRZESTRZEŃ JAKO STRUKTURA EMERGENTNA

CZĘŚĆ IV. W BIOLOGII

Aleksander Koj
ZJAWISKA EMERGENCJI W BIOLOGII

Włodzimierz Korohoda
MYŚLI I OPINIE WYBRANYCH PRZYRODNIKÓW
O EMERGENCJI I REDUKCJONIZMIE W BIOLOGII

Jacek Dębieć
STRUKTURY ŚWIATA W STRUKTURACH MÓZGU

CZĘŚĆ V. W FILOZOFII

Elżbieta Kałuszyńska
MODEL ŚWIADOMOŚCI

Mieszko Talasiewicz
ZASADA KOMPOZYCJONALNOŚCI A ZASADA KONTEKSTUALNOŚCI:
SEMANTYCZNA ODSŁONA SPORU REDUKCJONIZM-EMERGENTYZM

Stanisław Wszołek, Wojciech Załuski
OD KONWENCJI DO MORALNOŚCI I PRAWA - O EMERGENCJI NORM
Z PERSPEKTYWY TEORII GIER

Michał Heller
OZONOWA DZIURA